עמוד:98

מול המון זועם ( מ ( 24-7 , העימות הראשון שנעסוק בו מתרחש ( לפחות לפי הפתיחה של הפרק ) בראשית ימיו של המלך יהויקים . ירמיהו נואם בחצר בית ה' ומכריז : דבריו של ירמיהו גוררים תגובה קשה , וההמון מעוניין כנראה לעשות מעשה לינץ' בירמיהו ( מעשה הרג של המון זועם ללא משפט . ( מתפתח ויכוח בקהל סביב דבריו של ירמיהו , והוויכוח מידרדר עד ל"משפט שדה" שהקהל עורך לירמיהו במקום . מהלך המשפט אינו ברור לכל אורכו , וכדי להבין את כל פרטי הסיפור ננסה לרשום מעין דו"ח על מה שהתרחש ונאמר בבית המשפט המאולתר . עיינו בסיפור שבפסוקים , 24-7 והשלימו את פרטי המשפט . א . התביעה ( פסוקים ( 11-7 ? מי הם התובעים ? ? מהו העונש שהם דורשים ? ? מהו הנימוק לעונש לדעת התובעים ? ב . ההגנה ( פסוקים ( 15-12 ? מי מגן על ירמיהו במהלך המשפט ? ? מה הם שלושת הטיעונים לטובת הנאשם ? ? ירמיהו מדגיש בנאומו את דבקותו במסרים שהוא נשלח להעביר ומוכן לשלם מחיר אישי יקר כדי להציג מסרים אלה . בססו אמירה זו על הפסוקים . ג . השופטים ( פסוקים ( 16-10 ? מי הם השופטים ? ? מה דעתם וכיצד הם מנמקים אותה ? מהלך המשפט לאחר הצגת התביעה , ההגנה ודעת השופטים אינו ברור לגמרי . לאחר שנראה שהמשפט הוכרע , קמים אנשים מזקני הארץ , פונים אל הקהל ומציגים תקדימים מהעבר . א . התקדים של מיכה המורשתי ( פסוקים ( 19-17 ההשוואה בין הסיפור של מיכה לסיפור של ירמיהו אינה מקרית . יש דמיון בהשקפות של שני הנביאים . ? עיינו במיכה ג , 12-9 , ובירמיהו ז . 6-3 , ? מהי השקפת העם שמיכה יוצא נגדה , ובמה היא דומה להשקפת העם שירמיהו מבקר ? הביאו ראיות משני הכתובים . ? מה בא ללמד התקדים של מיכה ? בססו את תשובתכם על פסוק . 19 ירמיהו נרגם באבנים . איור מתוך נתב יד , כנראה מן המאה ה . 15

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר