עמוד:97

23 שנים חלפו ממות יאשיהו בקרב ועד חורבן המקדש והממלכה . במשך כל השנים הקשות האלה הסתובב ירמיהו בירושלים וסביבותיה והטיף בעקשנות ובעקביות נגד מדיניותם של מנהיגי העם , נגד הממסד של התקופה . במרוצת הדורות הפכה פעילותו העיקשת של ירמיהו למופת של מלחמה בין אדם בודד לממסד כולו . ביחידה זו ננסה לאפיין את יחסיו של ירמיהו עם הממסד : עם אילו גורמים ממסדיים התעמת ? סביב אילו נושאים נסבו עימותיו עם הממסד - דתיים ! חברתיים ? פוליטיים ? האם התעמת באופן שווה עם המלכים השונים ששלטו בימיו ? או אולי התייחס באופן שונה לכל אחד מהם ? מה מלמדים עימותים אלה על דמותו של ירמיהו ? אילו קווי אופי נחשפים בעימותים אלה ? נבחן את השאלות האלה באמצעות ארבעה עימותים בין ירמיהו לממסד , בימיהם של שניים מהמלכים שהזכרנו - יהויקים וצדקיהו . בן 23 שנים היה יהואחז במולכו . 3 חודשים לאחר שהומלך , פרעה נכה אסר אותו , המליך במקומו את אחיו הבכור אליקים , והחליף את שמו ליהויקים ( מלכים ב כג . ( 34 , מיד בתחילת מלכותו יהויכין נאלץ להתמודד עם מצור כבד שמסיל מלך בבל על ירושלים . לאחר 3 חודשי מלוכה יהויכין מסגיר את עצמו ואת אמו לבבלים . הוא מוגלה לבבל ועימו רבים מראשי הממלכה והעם . מלך בבל ממליך את מתניהו , דודו של sen ומשנה את שמו לצדקיהו ( מלכים ב כד . ( 18-12 , צדקיהו ניסה למרוד במלך בבל שאיתו כרת ברית . בעקבות ניסיון זה ה 0 יל מלך בבל מצור ארוך על ירושלים . לאחר כמה חודשי מצור הובקעה חומת ירושלים , בית המקדש נשרף , וחלק נכבד מהאוכלוסייה הוגלה ( מלכים ב כה . ( 11 שנים מלך יהויקים . ימי מלכותו היו ימים של עימותים מבית ומחוץ . לאחר 3 שנות שעבוד למלך בבל , יהויקים , הנאמן למלך מצרים שהמליכו , מרד במלך בבל . יהויקים מת במפתיע ( מלכים ב כד ( 6 , ואת מקומו ירש בנו יהויכין ( בן 18 במולכו . ( מותו של יאשיהו חידד את הפער שנפער בעם בין שתי גישות : תמיכה בבבל או תמיכה במצרים . מעמד האצולה המליך את בנו השני של יאשיהו , יהואחז , אולי בגלל נסיותיו הפרו-בבליות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר