עמוד:94

תסכולו של אלישע בן אבויה מערער את אמונתו באלוהים , ואילו תסכולו של ירמיהו נובע מאמונה עמוקה בצדקת האל . מחברי ספר ירמיהו ועורכיו הותירו את זעקתו תלויה בחלל , מחכה למענה . הם לא כללו תשובה של האל לזעקה זו , מפני שכנראה לא נמצאה תשובה כזו . העובדה שהשאלה נכללה בספר שהוא חלק מכתבי הקודש מלמדת שהאפשרות לכעוס על האל ולתמוה על מעשיו לא נתפסה בעיני עורכים אלה כמעשה של חוצפה או כפירה . עיינו מרט ; יה ( לא . 29-28 , בפסוקים אלה יש חזון לעתיד הכולל שינוי כתפיסת הגמול . מה השינוי שצופה ירמיהו ? • האם תפיסת הגמול שמציג ירמיהו בפסוקים אלה תואמת את תפיסת הגמול המופיעה בשמות כ 5-3 , או נוגדת אותה ? נמקו . לפניכם שני קטעים המבטאים ניסיון להתמודד עם גילויים של חוסר צדק כעולם . הקטע הראשון לקוח מהברית החדשה , והוא מתמודד עם תחושת חוסר הצדק המלווה את מי שלא שפר גורלם : העניים , הרעבים והבוכים . הקטע השני לקוח מהתלמוד הבבלי , והוא מתאר התמודדות של אדם עם שורה של צרות אישיות . • עיינו בקטעים והסבירו כיצד כל אחד מהם מנסה להתמודד עם חוסר הצדק . האס לדעתכם ירמיהו היה מסכים לדרכי התמודדות אלה ? נמקו את תשובתכם . " אשריכם העניים כי לכם מלכות האלוהים אשריכם הרעבים כעת כי אתם תשבעו אשריכם הבוכים כעת , כי אתם תשחקו ... כי הנה שכרכם רב בשמים ... אך אוי לכם העשירים כי קיבלתם כבר את נחמתכם . אוי לכם השבעים כעת , כי אתם תרעבו . אוי לכם השוחקים כעת , כי אתם תתאבלו ותבכו " .... ( הכרית החדשה.- לוקס ( 26-20 1 " לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה שעושה ה' לטובה הוא עושה . כפי שקרה לרבי עקיבא שהיה הולך בדרך , הגיע לעיר אחת , חיפש מקום ללון בו ולא נתנו לו . אמר ; כל מה שעושה ה' לטובה הוא עושה . הלך ולן בשדה והיו עמו תרנגולת וחמור ונר . באה רוח כיבתה את הנר . בא חתול וטרף את התרנגולת , בא אריה וטרף את החמור . אמר : כל מה שעושה ה' לטובה הוא עושה . באותו הלילה התנפל צבא על אותה העיר ושבה את כל בני העיר . אמר להם : לא אמרתי לכם . כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה " ? ( תרגום לעברית של קטע מהתלמוד בבלי , ברכות , ס ע"ב ) איוב מתאבל ורעיו מנחמים אותו . ציור שמן על בד מהמאה ה19- מאת אברהאתו וכטר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר