עמוד:88

בווו בן גויה מקריאה בספר ירמיהו מתקבל הרושם שירמיהו היה בודד , ולא היה מי שיתמוך בו . רק שם אחד צץ ועולה מדי פעם ; ברוך בן נריה . מי הוא היה ? מה היה תפקידו ? האם הוא דמות משנית ושולית בספר , או שיש לו תפקיד חשוב בחייו של ירמיהו ? כדי לנסות להשיב על השאלות האלה נתבונן בכמה מה"תמונות" המשותפות של ברוך וירמיהו , שהיו יכולות להופיע באלכומו של ירמיהו . 0 & " JIIJIAJT ו * גו & ו / ווו * mt V בווו נותב בתמונה הראשונה ברוך רוכן על גבי מגילה וכותב . ירמיהו מכתיב לו נבואה קשה המופנית לממלכת יהודה . השנה היא השנה הרביעית למלך יהויקים , ירמיהו אינו יכול להיכנס לבית ה , ' וברוך יצטרך לקרוא את המגילה הקשה לפני העם : 2 יחויהו HWIJ עו 0 ה * 1 v בווו תמונה זו '' צולמה" סמוך מאוד לתמונה הקודמת , בעת כתיבת המגילה , כאשר ירמיהו מגיב על תלונה של ברוך : התגובה הנרגשת של ירמיהו נפתחת בהכרזה ; ... ומסתיימת כהמלצה ; / / ה \ ובוין » ים תוכן המגילה שהכתיב ירמיהו מעורר כצפוי תגובות קשות . לארור הקראת המגילה ירמיהו וברוך הופכים ל"מבוקשים : " כשהמלך מצווה "לקחת ' מישהו כדאי להיזהר , ואמנם הכתוב מדווח שהאל מסתיר את ירמיהו וברוך לבל ייתפסו . T y בווו & קגל סכו , 7 / , ?/ 1 כשבע-עשרה שנים חלפו מאז התמונה הקודמת , השנה היא השנה העשירית למלכות צדקיהו . החורבן קרוב מאוד , וירמיהו רוצה להעביר לעם מסר של גאולת הארץ בעתיד . הוא מכריז : וכדי להדגיש את דבריו , הוא קונה שדה מידי חנמאל . במעמד זה מעיד ירמיהו האם ברוך הו 0 ך MWIJ" נ ^ ים"ל התמונות שסקרנו מציירות את ברוך כמעין נושא כלים , עוזר , מזכיר , ואולי תלמיד של ירמיהו . בדמיוננו אנחנו רואים דמות של אדם צעיר , בראשית דרכו . אולם על פי כמה ראיות מן הכתוב , ברוך איננו כזה : הכתוב מתאר את ברוך כסופר . הכינוי "סופר' ניתן בכמה מספרי המקרא לבעלי תפקידים חשובים בחצר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר