עמוד:81

על נכיאים עניים תכיאים עשירים ביחידת לימוד זו עסקנו במתח שבין השליחות הנבואית לבין הנביא כאדם . לסיום היחידה נתבונן במתח זה מזווית שונה . יהודה עמיחי בשירו "אני נביא עני' , משווה בין ה"חומרים" שמהם ניזונה שירתו לבין ה"חומרים" שמהם ניזונה נבואתם של הנביאים הגדולים . שיר זה מדמה את המשורר לסוג של נביא . אילו חזיונות רואה "הנביא העני" כשהוא "מגיע למרום חזיונותיו ? " במה הם שונים מחזיונותיהם של הנביאים הגדולים ? האם האופן שבו מצטיירים הנביאים הגדולים בשירו של עמיחי הולם את התרשמותכם מיחידת לימוד זו , המציגה את ירמיהו האדם והשליח ? האם לדעתכם עמיחי מתקנא בנביאים הגדולים ? האם אתם יכולים להזדהות עם העמדה שעמיחי מביע בשיר ? הסבירו . יהודה עמיחי ( 2000-1924 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר