עמוד:79

pnw תפקידם ( מה , ו 0- הפסוקים בפרק מ"ה שונים משני קטעי ה"יומן" שסקרנו קודם לכן ( יא - 18 , יב 1 3 , כ , ( 12-7 , הפעם לא מדובר בעולמו הפנימי של ירמיהו , אלא בדברים שאומר ירמיהו לסופרו האישי , ברוך בן נריה . ברוך מתלונן על מצוקות דומות למצוקותיו של ירמיהו . תגובתו של ירמיהו לדברי ברוך פותחת בפנינו צוהר ליחסיו המורכבים של ירמיהו האדם עם שליחותו . ? בפסוקים 5-1 ירמיהו מגיב על דברים שאמר ברוך קודם לכן . אין לנו מידע ברור מה אמר ברוך , אולם מהתשובה של ירמיהו נראה שברוך ביקש משהו על רקע מצוקותיו . עיינו בפרק מ"ה . 1 , באיזה הקשר נאמרה הנבואה שבפרק מ"ה ( היעזרו בפרק ל"ו , פסוקים , 30 , 27 , 8-1 ושימו לב לתאריך המצוין בראש פרק ל"ו ולפסוק הראשון של פרק מ"ה . ( ירמיהו פותח את נבואתו באופן הגורם לנו לחשוב שהוא נושא נאום בפני קהל גדול : " כה אמר ה' אלהי ? שךאל . " המשך המשפט מפתיע , כי הוא מבהיר שהנבואה מופנית לאדם אחד בלבד : "עליך ברוך . " האם לדעתכם נבואה זו אכן מופנית לברוך בלבדי אולי ברוך מספק לירמיהו הזדמנות לשאת נבואת זעם כללית ? בססו את תשובותיכם על הכתוב . איור לכתב יד מ . 1526 האיור מתאר את ברוך בן נריה כלוא . במקרא לא מםופר שברוך נכלא , Zn ; rr

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר