עמוד:78

... " הכובש את נבואתו והמוותר על דברי נביא ונביא שעבר על דברי עצמו מיתתו בידי שמים « ... ( סנהדרין פט עמוד א ) במקרא מוכר סיפורו של יונה הנביא , שאינו מעוניין לבצע את שליחותו הנבואית ובורח מפני האל . הוא עובר שרשרת של תלאות בגלל ניסיונו זה , ולבסוף נאלץ לבצע את שליחותו הנבואית . יש הבדלים גדולים בין המעשה של יונה לבין הרהוריו של ירמיהו , אולם בשני המקרים יש ניסיון לא לבצע את השליחות האלוהית . דברי חז"ל או סיפור יונה אינם מחייבים כמובן את עורכי ספר ירמיהו , שלא בהכרח הכירו את ספר יונה , אבל סביר להניח ששתי דוגמאות אלה משקפות אווירה כללית , השוללת ניסיון של נביא להתחמק משליחותו . כיצד , אם כן , ירמיהו מעז לומר באופן חד וברור , שאם היה יכול היה מפסיק להתנבא ? מדוע עורכי הספר כללו אמירה בעייתית כזו בספר ירמיהו ! את העובדה שנבואה זו נכללה בספר ירמיהו אפשר לפרש באופנים שונים . א . מה אפשר ללמוד מכך שירמיהו כולל גם את החוויה הזו בדבריו ? ב . מה אפשר ללמוד מכך שעורכי הספר לא חששו לכלול את וידויו זה של ירמיהו בספר ללא כל גינוי או ריכוך ? •! הסבירו בקצרה כיצד ירמיהו מבטא את המתח הקיים בו - בין היותו אדם לבין היותו שליח ( כ . ( 12-7 , יונה מושלך לים . ציור מאת נחום גוטמן ( גואש , הדבקות וטושים צבעוניים , ( משנות ה70- של המאה ה . 20- ( סקיצה למוזאיקה למזרקה ברחוב ביאליק בתל אביב ( .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר