עמוד:77

" כאש בוערת" ן מה אנו למדים על עוצמתה של החוויה הנבואית של ירמיהו מדימויה לאש בפסוק 9 ( פרק כ ?( ירמיהו משתמש באש כדימוי לנבואתו בנבואות נוספות , ובכל נבואה האש מציגה היבט אחר של נבואתו . עיינו בפרק ה 14 , ובפרק כג . 29 , מהו ההיבט המוצג בכל מקום ? השימוש באש כדימוי נפוץ מאוד אצל אמנים המתארים את יצירתם . בשיר שלפנינו ( של המשורר אברהם חלפי ) האש משמשת דימוי לכוח המניע את המשורר ואת יצירתו , אך גם מאיים עליו : אברהם חלפי , בדומה לירמיהו , משתמש באש כדי להמחיש היבטים שונים של יצירתו . אילו מההיבטים שהדגיש ירמיהו מצויים גם בשירו של חלפי ( עיינו שוב בירמיהו ה ; 14 , כ ; 9 , כג ?( 29 , " כגיבור עריך" f למי מכוון הדימוי "כגיבור עריץ" - לירמיהו ? אולי לאל ? הסבירו לגבי כל אחת מהאפשרויות מה אנו למדים מהדימוי על מצבו של ירמיהו מול אויביו ( פסוק . ( 11 ? מתיאור מצבו של ירמיהו בפסוקים 10-7 מתקבלת אווירה שונה מהאווירה המתקבלת מן הדימוי '' גיבור עריץ" ( פסוק . ( 11 הסבירו . טכוש הנבואה ירמיהו משתמש בדימוי האש כדי לתאר , בכנות מפתיעה , את ניסיונו להפסיק להתנבא ואת הקושי לכבוש את נבואתו . ניסיון זה נכשל בגלל עוצמתה של החוויה . הנבואה עצורה בעצמותיו של ירמיהו כמו אש , והוא חייב לפרוק מעליו את המשא הזה . ירמיהו פשוט לא יכול שלא להתנבא . נביא שאינו רוצה למלא את שליחותו הנבואית מכונה בלשונם של חז"ל "נביא הכובש את נבואתו . " כיבוש הנבואה נתפס כמעשה חמור מאוד במקרא ובספרות חז"ל . חז"ל קובעים במשנה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר