עמוד:76

1 גם הצליל "כל" מופיע הרבה פעמים בפסוקים 12-7 ובכמה משמעויות . ציינו את משמעותן של כל אחת מהמילים שיש בהן צירוף הצלילים הזה . ( ירמיהו כ ( 12-7 , קראו את הפסוקים בקול , הדגישו את הצלילים "פתה' ו"כל" ( בעלי חוש הקצב והמתופפים מביניכם מוזמנים לנסות ולקרוא את פסוק 7 במקצב ה"ראפ . ( " בעיון ראשון בקטע ניסינו לעמוד על המקורות השונים למצוקות של ירמיהו , שמנו לב לטענותיו כלפי האל , לעלבונות שהוא סופג מהעם , למזימות הנרקמות כנגדו ולקשייו להפסיק את הנבואה . הכעס הזה נובע ממקורות שונים ( הוא כועס על האל , הוא כועס על חבריו , הוא כועס על אויביו וכן הלאה . ( הקטע שאנו עוסקים בו מציג אמנם את המקורות השונים למצוקות של ירמיהו , אבל בעזרת השימוש החוזר בצליל "כל '' הוא מראה כיצד כל הבעיות הללו מצטברות לכלל מצוקה אחת , שחש ירמיהו האדם . ר נף הפעלים ירמיהו מתאר מתח פנימי רב בנוגע לתפקידו כנביא . יש בו רצון עז להפסיק להתנבא " ) ואמךתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו , ( " אכל הוא אינו יכול להפסיק " ) ולא אוכל . ( " המתח הזה עובר אל הקורא לא רק בדיווח של ירמיהו על החוויה שעבר , אלא גם בעזרת שזירה של פעלים במשפט . ירמיהו שוזר ברצף מספר רב של פעלים במספר מצומצם של משפטים . א . ציינו את הפעלים המתארים את מעשיו של ירמיהו בפסוקים . 9-8 ב . מהי התחושה הנוצרת בעזרת הפעלים האלה ? רצף של ביטויים הקשורים לדיבור מופיע גם בפסוק . 10 ציינו מה הם הביטויים , והסבירו איזו מערכת יחסים בין ירמיהו לסביבתו מתארים ביטויים אלה . הדימויים כאמור , השימוש בדימוי , בציור לשוני , מבהיר לעתים תחושה מסוימת טוב יותר מהרבה מילים אחרות . נתבונן בשני דימויים " ; כאש בוערת" ( פסוק ( 9 ו"כגיבור עריץ" ( פסוק . ( 11 ההתבוננות בשני הדימויים האלה תספק לנו מידע חשוב על ירמיהו האדם ועל יחסו לנבואה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר