עמוד:75

עד כה ניתחנו את הפסוקים ( כ ( 12-7 , מבחינת התוכן שלהם , וראינו שיש בהם אוסף תמציתי מאוד של מצוקות . אולם בפסוקים האלה יש הרבה יותר מאשר " רשימה של מצוקות . " הם משקפים מצב רגשי מסוים . מצב זה מקבל ביטוי באמצעים האמנותיים המופיעים בפסוקים אלה : צלילים חוזרים , רצף של פעלים , דימויים חזקים ושזירה קפדנית ומתוחכמת של המילים זו בזו . מי שרוצה להציץ לתוך עולמו של ירמיהו האדם צריך לנסות להתבונן בקטע שלפנינו לא כפי שמעיינים בטקסט אינפורמטיבי יבש , אלא להאזין לצלילים , להתבונן בתמונות ולחוש את הקצב . נבחן את האמצעים האמנותיים שבעזרתם הכותב מקרב אותנו אל עולמו של ירמיהו האדם . ה גלילים יש חוקרי מקרא הסבורים שקטעים מסוימים מספר ירמיהו נאמרו בעל פה , לפני ציבור מאזינים , ונשאו אופי שירי . לפי חוקרים אלה , חלק מן המסרים של ירמיהו עובר אלינו לא רק דרך משמעות המילים שהוא משמיע , אלא גם דרך המצלול החוזר ומהדהד בדבריו . אפשר לדמות את הפסוקים שלפנינו לשיר "ראפ" - יש בהם כמה צלילים בסיסיים החוזרים שוב ושוב ונותנים קצב מיוחד , ויש בהם מחאה חריפה . אם יודעים לזהות את הצלילים החוזרים בפסוקים האלה , אפשר לעמוד על קונפליקטים ( ניגודים פנימיים ) ועל מסרים מרכזיים שלו ( גם אם לא מתעמקים בתוכן של כל מילה . ( בפסוקים 12-7 חוזר כמה פעמים הצליל של השורש פ-ת-ה , ציינו שלוש הופעות של הצליל הזה בקטע . מי המפותה ומי המפתה בכל אחת מההופעות של הצליל ? מצלול שם כללי לכלל התופעות הקשורות בחזרה על צלילים דומים או זהים בטקסט פיוטי . החזרה הזו מוסיפה עור רובד לתוכן ומדגישה תחושות , רשמים ומסרים . ראפ סגנון מוזיקלי שהתפתח בשכונות העוני של השחורים בארצות הברית כמחאה על מצבם . לשירי הראפ אין כמעט מנגינה , אבל יש בהם ביטויים בוטים וצלילים החוזרים בקצב מסוים לאורך השיר . יש הסבורים שהמהפכת הייתה צינוק , ויש הסבורים שהייתה מכשיר עינויים , אולי ברומה למכשיר המופיע באיור . האיור ( מתאריך לא ידוע ) מתאר גלגל עינויים שהיה בשירות האינקוויזיציה הנוצרית בימי הביניים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר