עמוד:74

מאכק כשליחות הנבואית ( נ 02-7 , פשחור , הממונה על הסדר במקדש , מכה את ירמיהו , ושם אותו במהפכת . לאחר שפשחור מוציא את ירמיהו מן המהפכת , ירמיהו משמיע נבואת זעם , ובה גם כמה מילים על הגורל העגום שהוא צופה לפשחור ( כ . ( 12-7 , עורכי הספר בחרו לשבץ קטעים מ"יומנו" של ירמיהו , קטעים המפתיעים מאוד בנועזותם , דווקא אחרי המפגש האלים בין ירמיהו לבין פשחור בן אימר הכהן . בץ העזלירו לשולח } ירמיהו פותח בהאשמה בוטה כנגד האל . במה הוא מאשים את האל ( פסוק ?( 7 / עיינו בדברי ירמיהו בזמן התמנותו לנביא בפרק א . 10-5 , האם על פי פסוקים אלה האשמותיו של ירמיהו מוצדקות ? נמקו את תשובתכם . ; עיינו בפרק כ . 9-7 , א . ציינו את הביטויים שבאמצעותם מתאר ירמיהו את יחס שומעיו אליו . ב . ציינו את הביטויים שבאמצעותם מתאר ירמיהו את רצונו להפסיק להתנבא . ג . אם ירמיהו אינו רוצה להתנבא , מדוע הוא אינו מפסיק ? היעזרו בביטויים מן הכתוב . ד . עיינו בפרק טו פסוק . 16 האם גם בפסוק זה מובע יחס דומה אל החוויה הנבואית ? נמקו . : מה תכננו "אנשי שלומו" של ירמיהו לעשות לו ( כ ' ( 10 , מדוע לדעתו של ירמיהו תכנית זו נכשלת ( פסוק ?( 11 מה מבקש ירמיהו על פי פסוק ? 12 חז 7 ןתני ( כ : ( 7 , רש '" -הכבדת עלי ידך החץקה ללכת על כררוי . נלאיתי כלכל ( כ : ( 9 , אין בי כוח להכיל . ךבתךבים ( כ : ( 10 , דברי גנאי של רבים . מגור מסביב ( כ : ( 10 , דברי הדיבה שלהם מביאים פחד [ מגור ] על כל סביבתם . כל אמש שלמי שמך צלעי ( כ : ( 10 , רד " ק - אותם שהייתי חושב שהם אנשי שלומי , הם שומרים ומצפים מתי אהיה צולע ונכשל ... הגידווכגיךכו- ( כ : ( 10 , רד " ק ... - הגיד ! דבר שקר עליו ועירנו למלך ... גבור yny ( כ : ( 11 , גיבור ח וק . אביו של רד " ק , רבי יוסף קמחי , סבר שהמהפכת הייתה מעין סד : ... " כלי שהוא ' ₪ y שני a > w \)\ o'w בנת'ם [ ביניהם ] בית צואר ונוכניסין שם צוארי האסורין " ... באיור האנגלי מ685- ו נראה ד ר טיטוס אווטם על הסד לאחר שהורשע בעדות שקר שהביאה למותם של 35 בני אדם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר