עמוד:73

| מה השאלה העקרונית המטרידה את ירמיהו בפסוקים אלה ( יב ?( 3-1 , | בבקשת הנקמה של ירמיהו יש רמז לדרישה להעניש את אנשי ענתות על דרך "מידה כנגד מידה . " בססו טענה זו על פסוק 19 בפרק יא ועל פסוק 3 בפרק יב . / מה אפשר ללמוד על אישיותו של הנביא מפניותיו אל האל בקריאה "אךיב אליך ? " האם בשאלה זו מתגלה ירמיהו השליח או ירמיהו האדם ? \ גם אברהם פונה בטענות אל האל . א . עיינו בבראשית ירו . 33-20 , אפשר לראות את פנייתו של אברהם לאל כמנוגדת לרוח פנייתו של ירמיהו ( יב . ( 3-1 , הסבירו . ב . יש הטוענים כי למרות הניגוד החד בין הפניות של אברהם ושל ירמיהו לאל , שתיהן מבוססות על עיקרון אחד . הסבירו מהו עיקרון זה ( בססו טענה זו על בראשית יח 25 , ועל ירמיהו יב . ( 1 , 7 ןרוב אתה בפיהם וךחוק מכליותיהם ( יב - . ( 2 , תרגום יונתן - קרובים דברי תורתך בפומהון ( בפיהם ) ורחוקה יראתך מכוליותיהון ( מעולמם הפנימי . ( התקם כצאן לסברוה ( יב : ( 3 , נתק אותם ממקומם , כשם שמנתקים מן העדר כבש המיועד לשחיטה . הקדשם לי 1 ם הרגה ( יב ;( 3 , רש " - הזמינם [ ליום הריגה , [ אפשרות אחרת ; קדוש - נפרד , נבדל . הקדישם - הפרידם . אברהם ושלושת המלאבים - תחריט של רמבתדנו , הולנד . 1656

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר