עמוד:71

השימוש בדימוי "כבש אלוף" יכול להדגיש היבטים שונים.- ? חוסר הידיעה של ירמיהו על המזימה הנרקמת נגדו . ? תחושת הקיפוח של ירמיהו , המרגיש שדווקא גורלו שלו אכזרי כל כך . ? התחושה שהאירועים הקשים הם כמעט תוצאה ישירה של מסלול חייו של ירמיהו . | 0 עיינו שוב בפירושים של תרגום יונתן , מנחם בן סרוק ורד"ק , וציינו איזה מההיבטים הנ"ל מדגיש כל פרשן . נמקו את תשובתכם . כקשת נקמה 11 ירמיהו מביע בתפילתו דרישה חדה וברורה ; » אךאה נקמתן : מהם " ... ( יא ( 20 , מה הם שני הנימוקים שנותן ירמיהו לפנייתו לה' דווקא ? ? י בעזרת השורש החוזר ר-א-ה בפסוקים 21-18 מודגשת תביעתו של ירמיהו להעניש את אנשי ענתות על דרך "מידה כנגד מידה . '' הסבירו כיצד . ירמיהו הנביא נשלח להביא את דבר האל אל העם , ודורש מהאל לנקום באנשים שאליהם נשלח . אם הנביא אמור לתווך בין האל לבין העם , פסוקים אלה מציגים את תפקודו של ירמיהו כנביא באור לא כל כך חיובי : בגלל קשיים שונים הנביא זונח חלק מייעודו ונוטה אחרי שיקולים אישיים צרים . לכאורה אפשר לחשוב שירמיהו זועק כנגד חוסר הצדק בכלל , ולאו דווקא מתלונן על בעיותיו האישיות . אבל פירוש כזה נתקל בקשיים כאשר מעיינים שוב בבקשת הנקמה של ירמיהו . j אפשר לחלק את בקשתו של ירמיהו לשני חלקים : הבקשה לנקמה והדרישה לראות נקמה זו . א . האם ה' נענה לשני החלקים ? בססו את תשובתכם על הכתוב ב . דרישתו של ירמיהו לראות את הנקמה מקשה על הטענה שירמיהו זועק כנגד חוסר הצדק בכלל ואינו מחפש נקמה אישית הסבירו מדוע . דמות ירמיה - ! פרט מתוך מנורה המוצבת ברחבה שלפני בניין הכנסת . המנורה ^ וצבה על ידי הפסל היהולי-אנגל' בנו אלקן ונתרמה לכנסת על ירי הפרלמנס האנגלי בשנת . 1965

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר