עמוד:70

המטרה של אנשי ענתות היא לא "רק" הריגתו של ירמיהו , אלא מחיקתו המוחלטת מהתודעה , עד שאפילו "לא ייזכר עוד . " ! בדרך כלל אנשים מבקשים לשמר את זכר יקיריהם . מדוע דווקא אנשי ענתות , קרוביו של ירמיהו , רוצים למחוק את זכרו של ירמיהו ? הסבירו את הסיבות שהיו יכולות לגרום ליחס כזה לדעתכם . סביר להניח שרוב אנשי ענתות הכירו את ירמיהו מגיל צעיר , ושרבים מהם היו קרובים אליו קרבת דם . אם הייתם מגלים שאנשים מהסביבה הקרובה לכם רקמו מזימה לפגוע בכם , יש לשער שהיו עולות בכם תחושות קשות . השפה מתקשה להעביר מצב רגשי טעון כל כך . לעתים , דימוי אחד קולע יכול "לצייר" תמונה שלמה ומורכבת של מצב רגשי . | למה מדמה ירמיהו את עצמו ( יא ?( 19 , ומהו המצב הרגשי שדימוי זה מתאר ? תוכלו להיעזר בדברי המפרשים : רד"ק : "אמר הנביא אני הייתי עימהם ... כמו הכבש או השוו שיובילו אותו לבית המטבחיים לטבח = ] לשחוט ] אותו והוא כשמוליכץ אותו אינו יודע כי לשוחטו מוליכין אותו , כן אני היו מוליכין אותי קרובי ומיודעי לאכול עימהם לא הייתי יודע כי להמיתני מוליכין אותי " ... תרגום יונתן . אלוף - בחיר , כלומר נבחר , בדומה למובן של "אלוף" בימינו . ירמיהו מרגיש שהוא כמו כבש שנבחר ( מבין כבשים אחרות ) להישחט . מנחם בן סרוק : "ככבש המלומד להוליכו לבית המטבחיים . " ? דונש בן לברט : "היכן ראית מימך שילמד איש שורו ואיש שיו [ השה שלו ] לילך לבית המטבחיים " ? לדעתו יש לפרש "אלוף" כשור , על פי הפסוק "שגר אלפיך" ( דברים ז , ( 13 , המתכוון לשור . לדעתו יש לקרוא את הפסוק שלנו כך : "ככבש ושור יובל לטבח . " דימוי אמצעי המבליט את מה שהכותב רוצה להביע על ידי הצגה של קוו 1 דמיון בין הדבר שרוצים להבלי 0 לבין דבר אחר , גלוי וברור יותר . למשל : המשורר בי'שיר השירים , " הרוצה להלל את קומתה של הרעיה , מדמה אותה לעץ תמר : " זאת ק 1 מתף דמתה לתמר " ( ז . ( 8 , רד " ק רבי דוד קמחי , פרשן מקרא ודקדקן . ( 1235 1160 ) רד " ק היה בן למשפחת לשונאים ידועה שהתגוררה בפרובאנס ( בצרפת של היום . ( בידינו מצויים פירושים מפורסים , שכתב לספרי נביאים , פירוש לספר תהילים ופירוש לספר בראשית . פירושיו כוללים גם עיסוק בדקדוק העברי . חיבוריו בתחום הדקדוק הם מאבני היסוד של הדקדוק העברי . תרגום יונתן ראו עמוד . 28 מנחם בן סרוק נולד בספרד בראשית המאה העשירית לספירה . חיבר את " המחברת " ( או "ספר הפתרונות - (" מילון עברי המבוסס על לשון המקרא . מילונו של בן סרוק מנסה לסכם את הידע הדקדוקי והטילוני שהצנובר עד ימיו . ספרו של בן סרוק עורר הדים רבים חיוביים ושליליים . דונש בן לברט נולד באמצע המאה העשירית ופעל רוב ימיו בספרד . התפרסם כמשורר ובלשן , ופעל גם כרב ודיין . w הסבורים כי דונש היה המשורר העברי הראשון שהשתמש בשיריו במשקל' השירה הערבית . לדונש ה"תה ביקורת חריפה על המילון שכתב מנחם בן סרוק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר