עמוד:69

1 רמיהו ואנשי ענתות ») א , -18ינ , 0 מזימת אנשי ענתות ירמיהו פונה אל הי , ובדבריו הוא מעלה את המזימה של אנשי ענתות . מה מבקש ירמיהו מהאל , ומהי תשובת האל לבקשה זו ( יא !( 23-18 , מחילופי הדברים בין ירמיהו לאל אנו למדים מה הייתה מזימת אנשי ענתות ( יא . ( 21-18 , מה זממו לעשות אנשי ענתות ? תוכלו להיעזר בפירושים שבשוליים השמאליים של הדף . מה דרשו אנשי ענתות מירמיהו ( יא ?( 23-21 , | כיצד גילה ירמיהו את כוונתם של אנשי ענתות ? בססו את תשובתכם על ביטוי מפסוקים . 21-18 למה לדעתכם העלו דרישה זו אנשי ענתות דווקא , אנשי כפר הולדתו של ירמיהו ? | אפשר לראות בפסוק 19 שרשרת של פעולות , שבה כל חוליה היא תכלית לחוליה שקדמה לה . עיינו בפסוק , 19 והסבירו כיצד כל שלב יכול להיות תכלית לשלב הקודם לו . נשחיתה mn ^ y \ 1 ( יא : ( 19 , רד " ק - עץ פירושו עץ מוות , כלומר עץ שהוא סם המוות ... . בלחמו - במאכלו , כי לחם כלל לכל מאכל . חוקר המקרא יאיר הופמן - נשחיתה עץ : נהרוג את האדם : בלחמו : בגלל פריו . הפרי של העץ בהקשר זה , הוא הנבואה של ירמיהו . בוחן כליות ולב תרבויות עתיקות , ובכלל ] גם ספרי המקרא , זיהו את הפעילות המנטלית של האדם עם איברי גוף שונים מאלה המקובלים בתרבויות מודרניות . כך למשל הכליות נתפסו כאיבר שבו ממוקם המצפון , והלב נתפס כמקום שבו ממוקמות פעולות מנטליות שונות כמו רצון וחשיבה . תוכלו לקרוא על כך עוד בהעשרה "על לב , כליות ואיברים פנימיים אחרים" בעמ י . 84 ענתות שכנה צפונית לירושלים , לא הרחק משכונותיה הצפוניות שלירושלים המודרנית ( נווה יעקב , פסגת זאב . ( נהוג לכנות את האזור כ " ספר המדבר , " אזור שיש בו ממאפייניו של אזור ירושלים וממאפ"ניו של המדבר , ענתות הייתה כפר של כוהנים , שכפי הנראה לא השתייכו למנהיגות הכוהנית . סביר להניח שירמיהו עזב את הכפר בשנות בגרותו ועבר לירושלים , ושם פעל כנביא , אבל כנראה נשאר קשור לכפר . הוא מכונה בספר "ירמיהו הענשתי " ( כט , ( 27 , ובימי המצור ערב הכיבוש הבבלי הוא מנסה לעבור ל"ארץ בנימין , " כפי הנראה לענתות ( לז . ( 12 ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר