עמוד:63

JII \/ I ת 1 הת" וגיאים ויליאם ג'יימס היה אחד מאבות הפסיכולוגיה המודרנית . הוא חקר דפוסים שונים של חוויות הנושאות אופי דתי , ובהן גם חוויות של התגלות נבואית , חוויות של אנשים החשים שהאל פונה אליהם . גייימס הניח ( וביטא את הנחתו בספרו "החוויה הדתית לסוגיה ( " שברוב המקרים אין להטיל ספק שהאנשים המדווחים על חוויות מעין אלה אכן חוו אותן . אפשר כמובן לתהות אם אנשים אלה אכן שמעו את קול האל , או שמא מדובר במקורות אחרים , אבל ג'יימס בחר להתמקד בחוויה ובמאפייניה ולא לעסוק בשאלה מה מקורה . כך ננהג גם אנו , בבואנו לבחון את דמות הנביא כשליח . הנביא השליח הוא נביא שבעקבות התגלות מתמסר למען השליחות שהאל הטיל עליו . דוגמה בולטת לנביא כזה הוא ירמיהו - הוא ממלא תפקיד של שליח ומביא בפני העם את דברי האל . במסגרת תפקידו זה הוא מוכיח את העם , מנחם אותו , מתפלמס עם מתנגדיו ומטיף לשינוי במגוון של תחומים - בין אדם לחברו , בגישה לפולחן הדתי ובמדיניות החוץ . האם כל הנביאים במקרא הם נביאים שליחים כאלה , או שמא יש גם נביאים מסוגים אחרים ? האם גם בתרבויות אחרות היו נביאים שליחים כאלה ? האס גם בתקופות אחרות אפשר למצוא נביאים שליחים ? & ה בין גביא ^ * 1 1 MV קלאסי ? ירמיהו אינו הנביא היחיד שממלא תפקיד של שליח . במארג החברתי של ממלכת יהודה במאות השמינית - שביעית לפני הספירה הנביאים ממלאים תפקיד חברתי של "מצפן" דתי-מוסרי . עם זאת , ראשוני חוקרי המקרא הראו כי לא תמיד הנבואה מילאה תפקיד של שליחות חברתית מעין זו , וכי היו נביאים שמילאו תפקידים שונים לגמרי . להבחנה בין שני סוגי הנביאים יש בסיס ספרותי ברור . בספרי המקרא אפשר להבחין בקבוצה של נביאים הנזכרת בספרות המקראית ההיסטוריוגרפית , כמו שמואל , אליהו ואלישע . נביאים אלה הם גיבורים של סיפורים שונים המספרים על חייהם של נביאים אלה ועל מעשים שונים שעשו . לעומת זאת , יש בספרי המקרא מעט נאומים ודברי נבואה המיוחסים להם . בצד נביאים אלה אנו פוגשים נביאים אחרים , כמו מיכה או ישעיהו , שעל חייהם ומעשיהם המקרא מספר מעט יחסית , אולם נשתמרו נבואות רבות המיוחסות להם . נבואות אלה כונסו בספרים הנושאים את שם הנביאים . נביאים אלה , כותבי הנבואות , זכו לכינוי " נביאי הכתב" או "נביאי הספרי . ' חוקרי המקרא הראשונים , ובמיוחד חוקר המקרא הנורווגי זיגמונד מובינקל , ( 1965-1884 ) סברו כי ההבחנה בין שני סוגי הנביאים אינה רק הבחנה ספרותית-טכנית , אלא יש הבדל עמוק בין שני סוגי הנביאים . בעקבות חוקרים אלה אופיינו הנביאים הראשונים ( גיבורי הסיפורים ) כנביאים עממיים , והנביאים האחרונים ( נביאי הכתב ) אופיינו כנביאים קלאסיים . הנביא העממי אינו שליח הפונה לכלל העם , אלא הוא נושא עמו בדרך כלל מסרים לאנשים מסוימים . לעתים אדם פונה לנביא כדי שיעזור לו בעניינים יום-יומיים שונים . יכולתו של הנביא לראות דברים שאדם "רגיל" אינו רואה , כמו ראיית העתיד , מאפשרת לו לסייע בתחומים שונים . למשל , שאול ( המלך לעתיד ) מחפש את האתונות של אביו , וכשהוא לא מוצא אותן , הוא פונה לנביא שיעזור לו ( שמואל א ט . ( 6 , יחזקאל הנביא - חלק מציור קיר שצייר מינלאנגילו . הציור נמצא בקפלה הסיססינית שבוותיקן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר