עמוד:62

& ה ואפיין דברי *\ 0 ת ? לצד קריטריונים להבחנה בין הדוברים יש גם קריטריונים הנוגעים לדברים הנאמרים מפי דוברים אלה . אחד הקריטריונים , המופיע בתחומי דעת שונים , הוא הקריטריון הקובע שיש להעדיף את העמדה הנוחה לנו פחות . קריטריון זה , הנראה תמוה במבט ראשון , מבוסס על נטייה אנושית נפוצה של העדפת המוכר , הנוח והמענג על פני האפשרויות ההפוכות . דוגמאות להפעלה של קריטריון מעין זה קיימות בתחומי דעת מגוונים : חוקרים העוסקים בפענוח כתבי יד עתיקים צריכים לעתים קרובות להכריע בין כמה נוסחים אפשריים . עוד מימי הביניים מקובל הכלל , שבמקרים כאלה יש להעדיף את הנוסח שאינו תואם לגמרי את שאר הנתונים שבידינו , מתוך הנחה שנוסח התואם את כל ציפיותינו עבר כנראה תיקון מאוחר . לאותה קבוצה של קריטריונים , הנלחמת בעמדה שנשמעת לנו נוחה יותר , אפשר למצוא ביטויים גם במקרא . אחת הדוגמאות המאלפות להפעלה של קריטריון כזה מופיעה בסיפור הקרב על רמות גלעד ( מלכים א כב : ( אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה עומדים לפתוח במלחמה נגד ארם . לפני הקרב הם מתייעצים עם כארבע מאות נביאים , וכל הנביאים ממליצים פה אחד : "• " •? לה ויתן אדני ביר המלך " . ( מלכים א כב ( 6 , התשובה הזו אינה מספקת את יהושפט , והוא מברר אם אין במקום נביא אחר . אחאב אינו מתלהב אבל מזמין לבסוף את הנביא החסר , מיכיהו בן ימלא , לא לפני שהוא מזהיר את יהושפט : ... " ואני שנאתיו כי לא יתנבא עלי טוב כי אם רע " ... ( מלכים א כב ( 8 , מיכיהו מובא לפני המלכים , ובפיו , למרבה הפלא , אותם הדברים שאמרו יתר הנביאים : .... " עלה ... והצלח ונתן ה' ביד המלן " ... ( מלכים א כב ( 15 , יהושפט עדיין חושד . שמא הדברים הערבים לאוזן הס לא הדברים שמיכיהו רוצה לומר , שמא דבריו נאמרים באירוניה . הוא פונה אל הנביא ומשביע אותו : ... " עד כמה פעמים אני משביעך אשר לא תדבר אלי רק אמת בשם ה " . ' ( מלכים א כב ( 16 , בשלב הזה 'יפוצו ! ' מיכיהו בנבואת זעם הפוכה בתכלית לדבריו הקודמים : ... " ראיתי T את V כל T ישראל ! T : * נפוצים אל V ההרים T V כצאן - אשר T אין להם רעה ( מלכים ב כב ( 17 , עד לשלב הזה יהושפט מתנהג כדיוק על פי הקריטריון שתיארנו : הוא מתאמץ להאזין לדברים הקשים יותר , למנגינות הערבות פחות . היינו מצפים שעכשיו , לאחר שבנחישות דחה את העמדות הנוחות לו וחשף את עמדתו הקשה של מיכיהו - ייפרד יהושפט בידידות מאחאב ויפנה את מרכבתו אל "הכביש המהיר" לירושלים . אולם לא כך נוהג יהושפט ; הוא בכל זאת מצטרף אל אחאב לקרב קשה , ונחלץ בקושי מהמערכה . יהושפט מחליט להילחם למרות דברי מיכיהו . כיצד אפשר להסביר את החלטתו ! מה דעתכם ! בספר ירמיהו מופיעים כמה אזכורים בנושא ההתמודדות עם נבואת השקר . ההכרעה שנדרשה מהעם הייתה כפי הנראה לא פשוטה , שכן לפעמים , כמו למשל בעימות עם חנניה , שני הנביאים נראו כנביאים דוברי אמת . בנוסף לכך , יש פרשנים הסבורים שאף ירמיהו עצמו לא היה בטוח בעובדה שהוא נביא דובר אמת . ? עיינל כירמיהו כח . 9-5 , ההבחנה בין נביא דובר אמת לבין נביא דובר שקר בדברי ירמיהו לחנניה תואמת את הקריטריון שהוצג כאן ( העדפת העמדה הנוחה פחות . ( הסבירו כיצד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר