עמוד:57

חברת הסיגריות האמריקאית "מרלבורו" פרסמה במשך שנים דוגמן מסוים , שגילם דמות של קאובוי והפך להיות מזוהה עם הסיגריות . לאחר מותו של הדוגמן , פרסם ארגון בריאות אמריקאי את תמונתו , וציין בצד התמונה שאדם זה נפטר מסרטן הריאות , שנגרם כתוצאה מעישון . במעשה זה ניצל ארגון הבריאות את הסמל שיצרה חברת הסיגריות - הזיהוי בין הקאובוי צרוב השמש הדוהר במדבריות לבין הסיגריות שהחברה מייצרת . בסמל נעשה שימוש שונה , מנוגד לגמרי למטרות החברה שיצרה אותו . הדבר דומה לנשיאת העול של ירמיהו : ירמיהו הפך את העול שנשא לסמל של ההשתעבדות לבבל , ואילו חנניה , שהטיף להשתחרר מעול בבל , השתמש בסמל של ירמיהו וניתץ אותו . בכך הוא עשה מעשה סמלי שניצל את המעשה הסמלי של ירמיהו כדי להעביר מסר מנוגד . עיינו בירמיהו > ג 12-1 , ובירמיהו לב . 15-6 , הסבירו מה המסר שהנביא מנסה להעביר בכל אחד מהמעשים הסמליים המתוארים בפסוקים אלה . הביאו ראיות מהכתוב לביסוס תשובותיכם . על מי לרעתכם צריך להשפיע כל אחד מהמעשים - על העם ? על הנביא ! על כולם ? נמקו . אורי און , גיבור קומיקס שנוצר בשנות השמונים של המאה העשרים - עיצוב דמותו התבםם על סמלים מהקשרים מגוונים , החל בסמל היהודי של המנורה וכלה בדמותו של גיבור הקומיקס האמריקאי סופרמן . פסל עמודי הזית ופארק הזיתים ברמת רחל , ירושלים , שתכנן ויצר רן מורין בין השנים . 1997-1987 בקיבוץ רמת רחל , סמוך לשכונת תלפיות בירושלים , במרכזו של פארק עצי זית , ניצבים שלושה עמודי מתכת בגובה 11 מסר . בראשם שועים עצי זית כבני שמונים שנה . בעיני רן מורין , האמן שהציב את היצירה הזו , הזית מסמל חוסן , פוריות ושלום . האמן נ 0 ל את הסמל הזה והציב אותו במנותק מסביבתו , וקיומו תלוי בטכנולוגיה חקלאית מתקדמת ובהשקעה אנושית מתמדת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר