עמוד:54

nmm nwmnn \ mm mv ספר יונה מעלה את השאלה של הצלחת הנביא מול התגשמות הנבואה , ושאלה זו מתקשרת לשאלת היותו של הנביא דובר אמת או שקר . בתחילה יונה בורח מן השליחות המוטלת עליו ( יונה א . ( 3 , לאחר מכן הוא מקבל עליו בעל כורחו את השליחות , הולך אל נינוה וקורא "עוד אךבעים יום ונינוה נהפכת " . ( יונה ג . ( 4 , בפרק ד 3-1 , מסביר יונה מדוע ברח מן השליחות . מהסברו עולה כי הוא מכיר במידת הרחמים של האל , ולכן הוא יודע שיש אפשרות שהאל יתנחם ( יתחרט ) על הרעה , ונבואתו לא תתקיים , ואז יאשימו אותו בנבואת שקר . ? חז"ל ניסו להסביר את הסיבות לבריחתו של יונה ( א , ט ד , ( 2 , והנה אחד ההסברים : ז " ולמה ברח ? שפעם ראשונה שלחו להשיב [ מדרכם הרעה , [ את ערי ישראל ועמדו [ והתקיימו ] דבריו . שנאמר > מל"ב יד ( 25 , 'הוא השיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד ים הערבה כדבר אדוני אלהי ישראל אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר ' . פעם שנייה שלחו לירושלים להחריבה . כיוון שעשו תשובה , עשה הקב"ה ברוב רחמיו וניחם על הרעה ולא החריבה . והיו ישראל קורץ אותו נביא שקר . פעם שלישית שלחו לנינוה להחריבה , דן יונה דין בינו לבין עצמו , ואמר : יודע אני שהגויים קרובי תשובה הם , עכשיו עושים תשובה ... ולא די שישראל קורין אותי נביא שקר , אלא אף עובדי אלילים קוראין אותי נביא השקר , הריני בורח לי " ... ( מתוך פרקי דרבי אליעזר , פרק י ) א . על פי חז"ל , בשליחותו הראשונה נחשב יונה דובר אמת " ) שעמדו דבריו . ( " מדוע ? ב . מדוע בשליחותו השנייה ( לירושלים ) והשלישית ( לנינוה ) הוא "נביא שקר , " כדברי חז"ל ? ג . על פי חז"ל , מהו הקריטריון לפיו הם מבחינים בין נביא דובר שקר לבין נביא דובר דברי אמת ? אם נבואת יונה הייתה נמדדת על פי הנאמר בדברים יח , 22 , כיצד היה מצטייר יונה : כנביא שנבואתו אמת או כנביא שנבואתו שקר ? אס נבואת יונה הייתה נמדדת על פי הקריטריון שמעלה ירמיהו ( כח ( 9 , כיצד היה מצטייר יונה : כנביא דובר אמת או כנביא דובר שקר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר