עמוד:52

riKDin ננ 1 ס m ? XD !< בסיום דברי התוכחה של ירמיהו לנביאים הניבאים לשקר הוא חוזר ומשתמש ב"משא" ( מן השורש נ-ש-א ) כמילה מנחה . שמונה פעמים חוזר השורש הזה בהקשרים שונים ובמשמעויות שונות בנוגע לנבואה . נבדוק את המשמעויות השונות של המילה הזו בכמה מקומות במקרא , ואחר כך נחזור לראות איך ירמיהו משתמש בהן . בספר במדבר יא , משה פונה אל ה ' על כך עונה ה' למשה : איזו משמעות של המילה "משא" אתם מוצאים בפסוקים הנ"ל ? נבואות רבות נפתחות במילה "משא . " למשל : ישעיהו יג ; 1 , יד , 28 , טו 1 , נחום א 1 , חבקוק א 1 , זכריה ט 1 , מה פירוש "משא" בפסוקים האלה ? מילה מנחה אמצעי אמנותי-ך 10 רי . מילה או שורש החוזרים כמה פעמים בקנוע ( בצורות שונות , ( והחזרה מרמזת על הרעיון המרכזי ומלכדת את הנאמר סביבו . לעתים מצסרפות אל המילה המנחה מילים נוספות , השונות באותיות השורש אך דומות במשמעותן ( כמו למשל : השורש ה-ל-ך . מתקשר למילים דרך , רגל . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר