עמוד:49

מותו של חנניה והשאלה למי להאמין ירמיהו שב למערכה השנייה והאחרונה עם חנניה , והפעם - בביטחון רב ( כח . ( 16-12 , הוא בטוח את מי משניהם שלח האל , ומי מהם אומר את דבר האלוהים . הוא כל כך בטוח בעצמו , עד שאינו מסתפק עוד בוויכוח עקרוני על עצם העניין - איך צריך לנהוג עם בבל - אלא מנבא נבואה אישית על חנניה : "השנה אתה מת" T TT - ( כח . ( 16 , ואכן חנניה מת בשנה ההיא . על סמך איזה סעיף בחוק מספר דברים מנבא ירמיהו על מות חנניה ? על מה מעיד מותו ? עיינו שוב בחוק בדברים יח , . 22-20 מתי יחול דין מוות על נביא המדבר בשם הי ? גם בדברים יג 6-2 , מופיע חוק על "נביא או חולם חלום . " א . לאיזה משני החוקים ( דברים יג ; 6-2 , יח ( 22-20 , מתאים מותו של חנניה ? נמקו . ב . איזה ביטוי מחבר את נבואת ירמיהו על חנניה עם חוק זה ? בתחילת הוויכוח בין ירמיהו לחנניה ( כח ( 9 , נראה שירמיהו מסתמך על החוק שמופיע בספר דברים יח . 22-21 , בסוף הוויכוח ( כח ( 16-15 , נראה שירמיהו מסתמך על החוק שמופיע בספר דברים יג . 6-2 , מה לדעתכם אפשר ללמוד מן העובדה ששני החוקים , העוסקים במקרים שונים לגמרי , מוצאים את ביטויים בסיפור חנניה ? הסיפור על מות חנניה היה יכול להסתיים במילים האלה : " וימת חנניה הנביא" אבל הסיפור מסתיים במילים האלה : " וימת TT חנניה T : — : הנביא T - בשנה TT - ההיא ? - בחדש השביעי " . ? : - ( כח , ( 17 י מדוע לדעתכם טרח הכותב לציין מתי מת חנניה ? תם ה !) יסח כין ירמיהו לחנניה . מותו של חנניה הוא אישור להיותו של ירמיהו נביא חכר אמת , כי דכריו נתקיימו . אך האם ניתנה תשונה חד-משמעית לשאלה העקרונית - איד להכחין כיו נניא דוכר אמת לנץ גכיא חכר שקר ? או מיהו נכיא שהי שלחו ? מב 0 אל הכפר אל-ג ' יב , מקומה המשוער של העיר גבעון המקראית . חנניה בן עזור להתעמת עם ירמיהו היה מגבעון . העיר גבעון שכנה במרחק של קילומטרים ספורים מכפרו של ירמיהו , ענתות , הנמצא אפונית לירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר