עמוד:47

חוקר המקרא בנימין אופנהיימר מטפל במאמרו "מלחמתו של ירמיהו בנביאי השקר" בחוק שבספר דברים ובמבחן ההתגשמות של ירמיהו . לדעת אופנהיימר ספר דברים התאים לתקופתו , אך לא התאים לתקופתו של ירמיהו . הזמן שעבר בין חיבור החוק של ספר דברים לבין חיבור ספר ירמיהו גרם לירמיהו לסטות מן החוק . " לפי דברים יח ... 22-9 , עיקר תפקידו של הנביא הישראלי הוא להשיב על שאלות שמפנים אליו פשוטי העם , כדוגמת מה שאנו מוצאים בספרי נביאים ראשונים : שאול בא לשמואל בעניין האתונות האבודות ( שמואל א ט , < אשת ירבעם שואלת את אחיה השילוני על הילד החולה ( מלכים א יד ) ועוד ועוד . לגבי סוג זה של שאלות יש תוקף למבחן האמת ... היינו קיום דברי הנביא ... ברם ( אבל ) הנבואה הקלאסית מימי עמוס ואילך , אשר הופקדה 'על הגויים ועל הממלכות' והעוסקת בעיקרה במאורעות שזמן קיומם הוא בעתיד הרחוק ... לגבי נבואות כאלה אין טעם בסימן האמת של ספר דברים היינו קיומן . כפי שאומר ירמיהו באופן ברור , הוא אינו רואה את עצמו מגיד עתידות אשר דבריו מוכרחים להתקיים . ... ניתן לומר באופן פרדוכסלי כי ירמיהו , ובמידה רבה גם יתר הנביאים הקלסיים , ניבאו על מנת שלא יתקיימו דבריהם . כוונתם להשיב את העם בתשובה לבל יתקיימו האיומים והפורענויות שעליהם הם מכריזים " . ( מתוך "ספר ניער / עורכים אי מרם ואחרים , עמי ( 109 א . מה הם סוגי הנביאים שאופנהיימר מבחין ביניהם ? ב . לאיזה סוג של נביאים פונה החוק בספר דברים , ולאיזה - דברי ירמיהו ? ג . על פי כותב המאמר , מדוע לא נכון להישען על החוק בספר דברים כדי להבחין מי דובר אמת - ירמיהו או חנניה ? חנניה מגיב על ההבחנה החדשה של ירמיהו ( כח , ( 9 , המתמודדת עם החוק בספר דברים . א . אפשר לראות במעשה חנניה תגובה שיש בה הסתייגות מדברי ירמיהו . הסבירו כיצד . ב . שערו למה מדגיש חנניה את המועד של התגשמות הנבואה ( פס' . ( 11 מהאופן שבו ירמיהו פועל לאחר שהוא שומע את דברי חנניה , מתקבל הרושם שהוא עצמו אינו בטוח שחנניה דובר דברי שקר ( פס' . ( 11 הסבירו איך חוסר הביטחון הזה מתבטא בהתנהגותו של ירמיהו . לפניכם ( בעמוד הבא ) שלושה קטעים העוסקים באופי הקשר בין הנביא לבין האלוהים השולח אותו לומר את דבריו . קראו את שלושת הקטעים והסבירו : א . מהו אופי הקשר בין הנביא לבין האל ( זמינות האל , תכיפות המפגשים , מגבלות הנביא , רצון האל וכדומה ?( ב . בהסתמך על שלושת הקטעים - מדוע לדעתכם ירמיהו קם והולך ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר