עמוד:42

באתר נמצאו שרידים מעניינים מתקופות שונות , החל בתקופה שקדמה לימי שמואל וכלה בימי הביניים . בין השאר נמצאו במקום חלקי כלים ששימשו כנראה לפולחן . ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם זיהוי שילה כמרכז פולחני . ישראל פינקלשטיין , שעמד בראש המשלחת הישראלית , תיאר את שראה בשכבה של האתר שתוארכה כשייכת למאה ה11- לפני הספירה ( תקופת עלי ושמואל , המתוארת בספר שמואל .- ( ... " על רצפת המרחב הצפוני של בניין 335 נתגלתה ערימה של צימוקים מפוחמים . מכלול המבנים שנחשף בשטח c חרב בשריפה גדולה , שעקבותיה ניכרו בכול : רצפות מפוחמות והצטברות של מפולת לבנים , שעוביין היה מטר ויותר , אחדות מהלבנים ממש נצרפו באש העזה שהשתוללה במקום . בנקודות אחדות זוהו מפולות של הגג " ... פינקלשטיין ( וגם אולברייט , שיעץ למשלחת החופרים הראשונה ) סבור ששרידים אלה הם תוצאה של הרס שילה בידי הפלישתים בסוף ימי הנהגתו של עלי . ובכן , אם אכן נכונה השערת החוקרים , ושילה חרבה בשלהי ימי עלי , מדוע מאורע מרכזי כל כך לא הוזכר בסיפור המקראי ? לשאלה זו הוצעו תשובות שונות , וכולן מבוססות על השערות . על פי אחת ההשערות תיאור חורבן בית עלי , המופיע בספר שמואל , נכתב על ידי סופר השייך לשבטי הצפון , ואילו אזכור החורבן בספרי ירמיהו ותהילים נכתב על ידי חוגים הקשורים לממלכת יהודה . אנשי הצפון העדיפו להצניע את המאורע שבו חרב המרכז הפולחני החשוב שלהם , מאורע שאולי תרם במשך הזמן להפיכת ירושלים למרכז חשוב יותר , לאנשי יהודה לא היה אינטרס כזה , ולכן הם הזכירו את הסיפור . נסו להעלות השערה אחרת שתענה על השאלה , מדוע לא נזכר חורבן שילה בספר שמואל . ירמיהו משווה בין בית המקדש בירושלים לבין המשכן בשילה . הסבירו מדוע השוואה זו של ירמיה זיעזעה כל כך את מאזיניו . האם יש בסיס להשוואה כזו ! האם מדובר בשני מקומות שהיו בעלי מעמד דומה ? בססו את תשובותיכם על המקורות האלה : - "תעודת הזהות" של שילה , שיצרתם קודם לכן . - השוואה בין שמואל א א ; 9 , ג 3 , לבין ירמיהו - תהילים עח . 68-60 , כאשר ניסינו לברר על מה מדבר ירמיהו , כשהוא מזכיר את חורבן שילה , נעזרנו גס בספרים אחרים מהמקרא תם בממצאים ארכיאולוגיים . • מהי המסקנה שהסקנו מספרי המקרא ! מה הן המסקנות שהסקנו מהממצא הארכיאולוגי ! הסבירו כיצד שני מקורות הידע הללו תרמו זה לזה . קדרה אופ"נית לתקופת ההתנחלות שנמצאה בשילה . D > \ nn <) i שנמצאו בתל שילה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר