עמוד:40

" נ / ו ^ ה יהיה הגיו / ה 1 ר >" . נו < 7 , ירמיהו מזעזע את מאזיניו כשהוא מנבא שגורל המקדש בירושלים יהיה כגורל שילה . מהזעזוע של השומעים אפשר להסיק שירמיהו מזכיר חורבן קשה של אתר מקודש , שהיה חקוק בזיכרונם של מאזיניו . מה היה האתר שחרב , ובאילו נסיבות הוא חרב ? ר /^ ו \ נן ב \ 1 / יו * ה כספר שופטים מובא תיאור מפורט של מקומה של שילה.- ... " הנה חג ה' בשלו מימים ימימה אשר מצפונה לבית אל מזרחה השמש למסלה העלה מבית אל שכמה ומנגב T TT ? : ? v v - T :: T 7 : " " ללבונה " . T : ( שופטים כא ( 19 , על פי התיאור הזה שילה המקראית שוכנת צפונית לבית אל , מזרחית למסילה ( כלומר , לדרך ) המובילה מבית אל לשכם ומדרום למקום שנקרא לבונה . התיאור המקראי המפורט הזה , הממקם את שילה יחסית לשלושה אתרים מוכרים , הקל מאוד על החוקרים לזהות את מיקומה . הם לא הסתפקו רק במידע הזה , אלא הסתמכו גם על עדויות שונות מימי בית שני ומימי הביניים . בעדויות אלה הוצמד לשם "שילה" גם השם " סילון , " שמו של כפר ערבי . על פי נתונים אלה זוהתה שילה במפה שלפניכם . המשכן בשילה מוזכר רבות במקרא , אולם לא כל האזכורים מתארים אותו דבר . יש כתובים המתארים את האתר בשילה כאוהל , ויש המתארים אותו כמקדש . יש המתארים את חורבן שילה בטראומה , ויש המתעלמים ממאורע זה . חוסר העקביות נובע מהעובדה שהטקסטים חוברו בתקופות שונות , ולמחבריהם השונים היו מטרות מגוונות והשקפות שונות . כדי לשרטט "תעודת , rrrt 1 של האתר המקודש בשילה , נסו לענות על כמה שאלות על סמך ההפניות לכתוב ( זכרו שלרוב השאלות אץ תשובה חד משמעית . ( • מאסו תקופה ובאילו נסיבות הפך האתר בשילה לאתר מקודש ) ! יהושע יח ; 1 , יט ( 51 , האם שילה הייתה אתר מקודש מקומי , או אולי מרכז פולחני כללי ) ! שופטים כא ; 22-16 , שמואל א א , ( 4-1 • האם מדובר באתר ארעי ( אוהל ) או במבנה של קבע ( מקדש ) !( יהושע יח )! , יט , 51 , שמואל א א : 9 , כ ; 22 , ג ( 15 • אילו פעולות פולחניות נעשו באתר ( ציינו חמש פעולות ) !( יהושע יט ; 51 , כב ; 12 , שופטים כא ; 22-16 שמואל א א ( 11-1 , חנוכת המשנן . בתמונה אפשר 7 רא ! ת את קודש הקודשים , את ארון הברית , את המנורה וכמה בעלי חיים שנועד ! להקרבה . מתוך ציור קיר בבית הכנסת בחרא אירופוס בסוריה ( כ 245 לספירה . ( מקומה של שילה המקראית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר