עמוד:39

האם ה 0 ו * ומקראי יתגורר ג \ וקד / ו ?\ האם העובדה שיש במקרא ביטויי האנשה של האל מלמדת שאכן האל נתפס כמי שמתגורר במקדש ? פרשנים מסורתיים הציעו דרכים שונות כדי להסביר מדוע המקרא משתמש בביטויים כאלה , אף על פי שהם נוגדים עקרונות יסוד של תפיסת האל במסורת היהודית . לעומתם רבים מהחוקרים מפרשים את ביטויי ההאנשה כפשוטם ומסיקים שביתו של האל נתפס כבית ממשי , שהאל מתגורר בו . חוקרים אלה אינם מתעלמים מפסוקים אחרים במקרא , שמהם משתמעת השקפה אחרת . למשל , בספר מלכים ( בתפילה שעל פי המתואר אמר שלמה לפני בניית המקדש ) מכריז שלמה : ... " האמנם " T : " ., - ישב " אלהיט v : על - הארץ ' vT T הנה ? •• השמים T ~ ושמי " : השמים T ~ לא יכלכלוך " ... ( מלכים א ח ( 27 , בתפילה זו בית המקדש הוא מקום תפילה , אך האל אינו יושב בו , אלא " אתה תשמע [ מן ] השמים מכון שבתן " ...: ( מלכים א רו ( 43 , החוקרים מסבירים שיש שוני בהשקפות כי האמונה המקראית אינה עשויה מקשה אחת , ויש בה מגמות שונות ואף מנוגדות . חוקרים אלה סבורים שההתייחסויות השונות למקדש משקפות התפתחות שחלה במרוצת השנים . לדעתם , בימיה הראשונים של האמונה הישראלית המקדש אכן נתפס כמקום מגוריו של האל , אולם במשך הזמן תפיסה זו "התעדנה" והפכה סמלית ומופשטת יותר . עיינו בירמיהו ז . 15-7 , על פי עמדתם של חוקרי מקרא - האם דברי ! של ירמיהו משקפים את התפיסה הקדומה לגבי המקדש או את התפיסה המאוחרת , המופשטת יותר ? כהנחה ששומעיו של ירמיהו לא שותפים להשקפתו על בית המקדש , שערו מהי בעיניהם המשמעות של חורבן הבית . האיור מתאר את בניית מקדש שלמה . המקדש נראה באיור בקתדרלה . זהו איור לכתב יד מן המאה ה . 15- פסלי עץ ממצרים - . mnro niNOD D'W ] WlVw מתקופת הממלכה התיכונה ( המאה ה 20 עד המאה ה 8 ו לפני הספירה . ( תבלים ש / ג 1 / י מן האלף ה ^ ' לפני הספירה , ובו נראה אדם מביא משקה לאלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר