עמוד:38

גיתו / וגו * ה 0 ו * ירמיהו מכנה לפעמים את בית המקדש ... " הבית הזה אשר נקרא שמי עליו " ... ( ז . ( 10 , בכינוי זה מדגיש ירמיהו שהמקדש אינו הבית שהאל מתגורר בו , אלא "רק ' הבית ששמו נקרא עליו . ההדגשה הזו אינה מפתיעה . התפיסה שהאל המקראי הוא אל מופשט , שאין בו כל סממנים אנושיים , היא תפיסה מרכזית מאוד במסורת היהודית . תפיסה זו לא הייתה כנראה נחלתם של כל הדורות . בספרי המקרא השונים אפשר להבחין בביטויים השייכים לעולם האנושי ומיוחסים לאל . אחד הביטויים הבולטים להאנשה כזו הוא המבנה של כלי המשכן , המתוארים בספר שמות . פירוט כלים אלה נראה כפירוט של פריטים בסיסיים בבית אנושי : ארון " ; ועשו ארון 57 צי שטים אמתים וחצי אךכו ואמה T וחצי •• • רחבו : : T ואמה T T - וחצי ?? קמתו ' " , T ( שמות כה ( 10 , שולחן " ; ועשית שלחן עצי שטים , אמתים ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי קמתו " . ( שמות כה ( 23 , כלי אוכל : "ועשית קער י תיו וכפתיו וקשותיו ומנקיתיו : . 7 - יסך ' - . בהן T •• I זהב TT טהור T תעשה .-:- אתם - " . r ( שמות כה ( 29 , לחם " ; ונתת T T על - השלחן IT ?* לחם v v פנים T לפני T : תמיד T " . ( שמות כה ( 30 , מנורה : ... " ועשית מנדת זהב טהור " .., ( שמות כה ( 31 , לאחר שהריהוט מוכן , יכולים לבוא גם המזון ( הקורבנות והמנחות , ( השתייה ( הנסכים ) והקטורת . אף על פי שיש דמיון רב בין כלי המשכן לבין הפריטים המוכרים לכל אחד מאתנו מביתו הפרטי , אין בספרי המקרא ביטויים שלמים ומפורשים המתארים את האל המתגורר ואוכל במקדש . ביטויים כאלה אפשר למצוא בספרות של תרבויות שכנות . למשל , בשירת הבריאה הבבלית " , אנומא אליש , " מתואר כיצד האלים , המכירים בגדולתו של האל מרדוך ומקבלים את מרותו , מבקשים להביע לו את הוקרתם על ניצחונו . הם מתכנסים במקדש ועורכים סעודה " ישבו האלים הגדולים , ויערכו הספלים , לכרה ( לסעודה ) ישבו " . הם נשבעים לקבל את מרותו של מרדוך ומברכים אותו , שברואיו החדשים , בני האדם , ידאגו לאלים לדיור הולם ולמזון ; ... " לו תתגדל ממשלתו , בל יהי שוה לו , רעה ירעה את "שחורי הראש" = ) בני האדם ) ברואיו ... , ילמד "שחורי-הראש" ליראה אותו , ... ישאו מנחות לאלים אף אלות . לא ישכחו , לו יכלכלו אליהם , במותיהם תנשאנה , משכניהם יבנו " . ( אנומא אליש , לוח ו , שורות , 118-74 מתוך "בימים הרחוקים ההם " מאת שי שפרה ויעקב קליין , עמי ( 114-42 IKJ 1 Dn D'V D . puim > 71 ) D Jim D'

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר