עמוד:35

לירושלים , שם , כך אומרות השמועות , יש עבודה רבה לכוהנים . כשאתה מגיע לירושלים , אתה נדהם מההתפתחות המואצת שהעיר הזו עברה : המוני האנשים העולים לרגל מחזקים מאוד את מצבה הכלכלי , העיר בתנופת בנייה ומשמשת מרכז פולחני ומדיני ראשי . בדרך למקדש אתה מהרהר בכמות העצומה של הבהמות המוקרבות בוודאי במקדש הגדול הזה . כשאתה מגיע למקדש , אתה מבין שלא רק אתה חשבת על הרעיון הזה ... אם תצליח לפלס את דרכך בין המוני הכוהנים , שזרמו לירושלים מערי השדה , תגלה שאין סיכוי רב שתוכל למצוא כאן עבודה , אך בכל זאת לא תגווע ברעב : " אן 1- לא יעלו .- כהני ?? : הבמות 1- - אל ? ? ? מזבח : ה' בירושלם T T ? בי אם אכלו מצות בתוך אחיהם " . ( מלכים ב כג ( 9 , בעקבות הרפורמה , כוהנים המגיעים מהבמות הפזורות ברחבי הארץ אינם רשאים לעבוד בקודש , אך למרות זאת זכאים לאכול מהמנחות ( ה"מצות (' עם שאר הכוהנים . אז לאילו שינויים גרמה הרפורמה ? המאזן החברתי-כלכלי השתנה , מאחר שכוהנים שכיהנו בערי השדה נותרו מחוסרי עבודה . מעמדה של ירושלים התחזק , מפני שהפכה למרכז הפולחני . החיים הדתיים עברו תמורה משמעותית מאוד -.• הקרבת הקורבנות נעשתה נדירה הרבה יותר , מפני שהיה אפשר להקריב רק בירושלים . כתוצאה מכך , משערים החוקרים , פולחן הקורבנות איבד את מרכזיותו בחיים הדתיים . התוודה , סבר דברים וסנר ירמיהו מתי נוצרה האידיאולוגיה שהנחתה את הרפורמה של יאשיהול מתי נוצר חוק ריכוז הפולחן ? קריאה "תמימה" של ספרי המקרא תייחס חוק זה לימים שלפני הכניסה לארץ , ימיו האחרונים של משה , שכן החוק מופיע בפירוט רק בספר דברים ( יב . ( אולם חוקרי מקרא במאה ה19- הגיעו למסקנה ( המקובלת כיום על רוב חוקרי המקרא ) שרובו הגדול של ספר דברים לא משקף חוקים מתקופת המדבר , אלא תפיסה דתית שהחלה להתגבש רק בימי חזקיהו והגיעה לשיא כוחה בימיו של יאשיהו . משנה תיאולוגית זו מוכרת כהשקפה המשנה-תורתית . ברבים מספרי המקרא מוצאים החוקרים עקבות של עריכה שנעשתה על בסיס ההשקפה המשנה-תורתית . אחד הספרים הבולטים , שכנראה עברו עריכה כזו , הוא ספר ירמיהו . יש בו ביטויים המאפיינים את ספר דברים , ומובעים בו רעיונות האופייניים לאסכולה המשנהתורתית . עם זאת , קשה לדעת בוודאות אם עמדותיו של ירמיהו האיש תאמו את העמדות שאנו מייחסים לעורכי הספר . עיינו בפרק לא . 6-1 , יש הטוענים כי פסוקים אלה נכתבו בעקבות סיפוח שטחים מממלכת הצפון לשעבר בימי יאשיהו . הביאו ביטויים מפסוקים אלה היכולים לבסס טענה זו . • הסמרל כיצד אפשר ללמוד מפסוקים אלה שהפולחן צריך להיות מרוכז בירושלים . קטע מאיור לספר המכלול , שמכיל תפילות , דינים , ספר התנ " ך ועוד . הספר אויר כנראה בסביבות שנת . 1280 תל ערד - מבט מהאוויר . יש הסבורים שהמרכז הפולחני בתל ערד נהרס במסגרת הרפורמה של יאשיהו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר