עמוד:34

MWT 11 והרטובה / ו \ ו * " ך ברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימן . אשר היה דבר ה' אליו בימי יאשיהו בן-אמון מלך יהודה בשלש עשרה שנה למלכו " . : T ! T T ?? : '?' ( ירמיהו א ( 2-1 , כפי שמעידה הכתובת של הספר , ירמיהו החל להתנבא בימיו של יאשיהו . מה היה טיב הקשרים בין ירמיהו ליאשיהו ? האם ירמיהו היה יוצא ונכנס בחצר המלך ? או אולי היה נביא צעיר בעל השפעה מצומצמת ? השאלה על טיב הקשרים בין יאשיהו לירמיהו משמעותית מאוד . בימיו של יאשיהו חלה מהפכה דתית דרמתית מאוד , והשאלה היא אם יש קשר בין רעיונותיו של ירמיהו לבין המהפכה של יאשיהו . בספר ירמיהו עצמו אנו לא מוצאים עדויות למפגשים בין ירמיהו הנביא הצעיר ובין יאשיהו המלך שעושה את "הישר בעיני ה "' ( מלכים ב כב . ( 2 , אולם אפשר להבחין בספר בהדים רבים לרפורמה של יאשיהו . ^ הי הרפוי . ™ של יאשיהו ? הבסיס לקשירת שמו של יאשיהו עם מהפכה דתית מצוי בתיאור הרפורמה מרחיקת הלכת המתוארת בספר מלכים ב ( כב , כג . ( יאשיהו , על פי המתואר , כרת ברית מחודשת בין העם לאלהיו : !! 1 " עמד המלך על-העמוד ויכרת את הברית לפני ה' ללכת אחר ה' ולשמר מצותיו ואת עדותיו ואת חקתיו בכל לב ובכל נפש " ... ( מלכים ב כג ( 3 , במסגרת ברית זו ביער יאשיהו את כל מוקדי האלילות בממלכה , כולל חלקי הממלכה שהשתייכו בעבר לממלכת ישראל . כמו כן חיסל יאשיהו את כל מרכזי הפולחן לאלוהי ישראל שהיו מחוץ לירושלים . למה אנו מכנים פעולות אלה בשם מהפכה ( רפורמה ) דתית ? אילו שינויים בחיים נוצרו בשל כך ? נניח שאתה כוהן באחד הכפרים בדרום הארץ . אתה מתפרנס בכבוד מנתחי הקורבנות המגיעים לך מכל קורבן שאתה מקריב , מתרומות וממעשרות . אנשי הכפר שלך פונים אליך בכל פעם שהם רוצים לאכול בשר , לחגוג , לכפר על חטאים , להודות לאל וכדומה . מכל מעשה פולחני כזה גם אתה יוצא נשכר , שכן אתה מקבל נתחים מסוימים מהקורבנות ומהזבחים . עם התקבלותו של חוק ריכוז הפולחן , אנשיו של יאשיהו הורסים את הבמה העתיקה שממנה התפרנסת . בן לילה מעמדך משתנה - מעתה אנשים אוכלים בשר מבלי שיצטרכו לשתף אותך , ואנשים שרוצים להקריב קורבן , מסיבה כל שהיא , צריכים לצאת למסע לירושלים , כי רק שם אפשר להקריב קורבנות . אתה מוטרד מאוד מהמצב החדש , ולא רק בגלל הפרנסה שנפגעה : אתה מבחין שהמהפכה הזו פוגעת בחיים הדתיים של אנשי הכפר - שכנך רועה הצאן , שאחת לשבועיים היה מביא בדבקות קורבנות לבמה שלך , מקריב עכשיו לכל היותר פעמיים בשנה , כי קשה לו להגיע לירושלים . אתה גם חש שאנשי הקהילה כבר לא מתייחסים אליך בכבוד כמו פעם , ואתה צריך לקבץ את המגיע לך בעמל רב . אתה מנסה להסתגל למצב החדש : אשתך לוחצת עליך לפתוח בקריירה אחרת , אולי חקלאית " ) השכן ממול עושה הון מגידול שומשום , ( " הבנים מתחילים לנגן בחתונות ( רביעיית כהן - חצוצרה , נבל , תוף וחליל ... ( אבל לא קל לעשות הסבה מקצועית . אתה מחליט להגר תל דן - ורידים של מרכז פולחני ישראלי ( מלכים א יב . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר