עמוד:33

& ? ת / יסי mrs ? ( 22 101 » סף סל חרסנ"םהרמב"ם מנסה ליישב את הסתירה לכאורה בין דברי ירמיהו - "ולא צויתים " ... ( פסי ( 22 לבין מצוות התורה . וכך הוא אומר בספרו "מורה הנבוכים" בפירוש נוסף לפסוק זה : ... " שאי אפשר לצאת מן הקצה אל הקצה הנגדי בבת אחת , ולפיכך לא יתכן כפי טבע האדם שיעזוב כל מה שהורגל לו = ) שהתרגל אליו ) בבת אחת ... והיה הנוהג המפורסם בעולם כולו הרגיל אז ( לפני מתן תורה , ( והעבודה הכללית אשר גדלנו עליה ( דרכי הפולחן באבותינו הכירו , ( היתה הקרבת מיני בעלי החיים באותן ההיכלות ... ולפיכך הניח יתעלה ( הניח ה ( ' אותם מיני העבודות ( דרכי הפולחן ) והעבירם מהיותם ... לדברים דמיוניים שאין להם אמתות , לשמו יתעלה ( של ה ... ( ' כדי שתתבסס הדעה שהיא המטרה הראשונה ( החשובה ביותר . ( ... וכבר הוקשה לשון זה ( האמור בירמיהו ז 22 , עורר קושי ... ( היאך יאמר ירמיהו בשם ה' שלא צונו בדברי עולה וזבח ... וכוונת הדברים הוא מה שבארתי לך , שכך הוא אומר ( ירמיהו ) כי המטרה הראשונה אינה אלא ( המטרה המקורית והמרכזית היא רק ) שתשיגוני ולא תעבדו זולתי ( שתגיעו להכרה בה' ולא תעבדו אלהים אחרים ... ( ... והציווי הזה על הקרבן והפניה לבית ( הציווי להקריב קרבנות ולבצע את הפולחן בבית המקדש ) לא היה אלא בגלל השגת היסוד הזה , ובשבילו ( ולצורך השגת היסוד הזה ) הועברו אותם העבודות לשמי ( אומצו שיטות הפולחן הקיימות בשבילי ) כדי שימחו עקבות עבודה זרה ויתבסס יסוד ייחודי ( היסוד של ייחוד ה ) . ( ' והנה ) באתם אתם ובטלתם אותה התכלית ... נשארתם דורשים היכל ה' ומקריבים הקרבנות אשר אינם הם הנדרשים במטרה ראשונה ( אשר במקור היו רק אמצעי ולא המטרה העקרית " . ( ( מורה הנבוכים חלק ג , פרק לב , מהדורת קאפח ) ? תורת הקורבנות , לדעת הרמב"ם , שימשה אמצעי כדי להביא את העם לידי "המטרה הראשונה , " המקורית . מהי "המטרה הראשונה ? " ? בפרק ז 23 , אפשר למצוא חיזוק לפירוש זה של הרמב"ם . הסבירו . ? האם לדעתכם הרפורמה של יאשיהו ( מלכים ב , כב-כג ) חיזקה את עבודת הקורבנות או את "המטרה הראשונה" ( אמונה מופשטת ?( נמקו . הקרבת קורבן פםח כפי שהיא נעשית בעדה השומרונית עד היום . פס Vw 7 הרמב " ם . הפם 7 מואב בכיכר העיר קורדובה שבספרד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר