עמוד:32

את הסתירה לכאורה בין דברי ירמיהו על הקורבנות ( ז ( 22 , לבין הכתוב בספרי התורה מנסה ליישב הרמב"ם : " כבר נתבאר בכתוב ובקבלה ( בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ < גם יחד , כי ציווי ראשון שנצטווינו בו לא היה בו דברי עולה וזבח כלל , ולפיכך התנה בפסוק זה ואמר ביום הוציאי אותם מארץ מצרים , כי צווי ראשון שבא אחר יציאת מצרים הוא אשר נצטוינו בו במרה " ... ( מורה הנבוכים חלק ג , פרק לב , מהדורת קאפח ) א . הרמב"ם אומר שבעת היציאה ממצרים העם לא נצטווה להקריב קורבנות ( היעזרו בשמות כ . ( 17-1 , על אילו מילים בדבריו של ירמיהו ( פס' { 11 מסתמך הרמב"ם בפירושו ? ב . כיצד מיישב הרמב"ם בפירושו את הסתירה לכאורה שבין דברי ירמיהו לבין הכתוב בספרי התורה ? כנגד "לא ךבךתי את אבותיכם ולא צויתים " ... מציג ירמיהו "כי אם " ... ( פס' . ( 23-22 מהו סדר העדיפויות החדש שהוא מציג ? את תגובת הכעס שעוררו דברי ירמיהו "ונתתי את הבית הזה כשלה ואת העיר הזאתה אתן לקללה ) ... " כו ( 6 , אפשר להבין על רקע המקום והזמן שבהם הם נאמרו , אך אלה אינם מסבירים את עוצמת התגובה . אותה יש לחפש בהקשר הרבה יותר רחב - התקופה . על פי כו 1 , ירמיהו מנבא את נבואתו זו בימי יהויקים , בנו של יאשיהו . יאשיהו עשה רפורמה עמוקה ומקיפה שעיקרה היה ריכוז הפולחן בבית המקדש בירושלים . ירמיהו היה כנראה מתומכי הרפורמה . על רקע המקום והזמן , לשמע דברי האירוניה והלעג ולאחר הרפורמה של יאשיהו - מדוע העם הגיב בחריפות רבה כל כך ורצה להרוג את ירמיהו ? הרמב"ם רבי משה בן מימון , ( 1 204-1135 ) מההוגים היהודיים החשובים בכל הזמנים . רמבי'ם היה איש הלכה , פילוסוף ורופא . רמב יי ם חיבר ספרים רבים , והבולטים שבהם : " היד החזקה " - חיבור הלכתי מקיף , " ספר המאור " - פירוש שיטתי למשנה " , מ 1 רה הנבוכים " - ספר פילוסופי רב השפעה , ו " פרק 1 משה " - ספר רפואה . הרפורמה של יאשיהו על פי המתואר במלכים ב , כב-כג המלך יאשיהו עשה רפורמה מקיפה בסדרי הפולחן . הרפורמה כללה ביעור של מוקדי עבודת האלילים בארץ וריכוז של הפולחן לאלוהי ישראל בירושלים . אם תרצו לדעת עוד על הרפורמה ועל הקשר שלה לירמיהו עיינו בהעשרה "ירמיהו והרפורמה של יאשיהו " בעמ י . 34

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר