עמוד:29

ירמיהו פונה אל העם ואומר לו שלא יבטח לא בדברי השקר "היכל ה '" וגם לא בבית המקדש ( פס' . ( 14 , 4 מדוע ? הטענה המרכזית בדבריו של ירמיהו היא שצריך להיות קשר הדוק בין התנהגות העם לבין עבודת האלוהים . הסבירו את הקשר הזה ( ז . ( 11-2 , יש שוני כי ! השקפת העם לכי ! השקפת ירמיה ! כנוגע לעכודת האלוהים . אכל האם השקפה היא / 17 'p להרג ? כיח , המקדש - כעעי העם ובעיני ירמיהו כל הפולחן של עבודת האלוהים נעשה בבית המקדש " ) היכל ה " ; " הבית הזה - ( " לשם העם היה עולה לרגל , שם היו נאספים לעצרות , ושם היו מתפללים וזובחים . אך נראה שדווקא בנוגע ל"בית הזה" יש חילוקי דעות מהותיים בין ירמיהו לבין העם : ? העם בוטח באומרים "היכל ה , "' וירמיהו אומר "אל תבטחו" ( ז . ( 4 , ? העם חושב שעבודת אלוהים ב"בית הזה" מצילה אותו ( ז . ( 10 , לדעת ירמיהו "הבית הזה" הוא "מערת פךצים" ( ז , ( 11 , ודינו יהיה כדין שילה ( ז . ( 14 , 12 , : לפי השקפת העם לא ייתכן שגורל המקדש בירושלים יהיה כגורל שילה . א . הסבירו את השקפת העם . ב . מדוע ירמיהו חושב שהתוצאה המתבקשת היא "כשלו יהיה הבית הזה" ( כו ( 9 , ל | ירמיהו מביא את חורבן שילה כהוכחה לתפיסתו ( ז . ( 12 , בתהילים עח 68-67 , יש הסבר למה חרבה שילה . א . מהו ההסבר לחורבן שילה על פי המזמור בתהילים ! ב . הסבירו כיצד הנאמר בתהילים ( עח ( 68 , יכול לשמש טיעון בידי העם כנגד דברי ירמיהו . ג . קראו את המידע על מסע סנחריב ( משמאל . ( מסע סנחריב יכול לחזק את אמונת העם בנוגע למקדש בירושלים . כיצד ? אמנם ירמיה ! אומר דכרים קשים . אכל האם יש הדש כדכריו ? האם נכיאים שקדמו לו לא אמר ! דכרים קשים כאלה ? $ שילה עיר ששכנה צפונית לרמאללה של היום והייתה מרכז דתי חשוב . על פי המסופר בספר שמואל בשילה שכן המשכן וגלה משם בעקבות חסאי בית עלי - בית הכהונה שכיהן בשילה ( שמואל א פרקים א-ג . ( אם תרצו לדעת עוד על שילה עיינו בהעשרה "כשילה יהיה הבית הזה . " מסע סנחריב עשרים שנה אחרי חורבן שומרון וגלות תושביה ע " אשור , בשנת 701 לפני הספירה , פלש סנחריב מלך אשור ליהודה . הוא הרס את כל ערי יהודה הבצורות , החריב את הארץ וצר על ירושלים . על פי התיאור ( מל"ב פרקים ירו-י ( 0 בלילה ההוא בדרך נס ... " יצא מלאך ה י ויך במחנה אשור מאה ושמונים וחמישה אלף . " סנחריב חזר לאשור , וירושלים ניצלה ( מל"ב יט . ( 36-31 , ואחזור של בית המקדש השני מימי הורדוס ( מלון הולילנד , ירושלים . ( בית המקווה השני הוקם על חורבותיו של בית המקדש הראשון , שירמיהו מדבר עליו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר