עמוד:22

הקדשות וטקסי ^ גו כמהלך החיים של אדם , חכרה , עם או מדינה עוכרים הרכה פעמים ממ ? כ למ ? כ . מעברים אלה מזוינים בטקסים . טקסי המעבר האלה שונים מחברה לחברה , וגם בתוך אותה חכרה הטקסים משתנים בהתאם לנסיכות . אולם לכל הטקסים יש מרכיבים משותפים , המעניקים אופי כללי וחברתי לטקס האישי והחד פעמי . כעמודים אלה תמונות המתעדות טקסים . מה המעשה המסמן את המעבר בכל טקס ? מה משותף לטקסים השונים ? איזה מעבר מ ? יין כל טקס ? מי מעניק את התוקף והסמכות לכל טקס ? למה יש ? ורך ל גייו מעבר אישי ממ ? כ למ ? ב בטקס כעל דפוס קבוע ? צ ' ארלס , נסיך אנגליה , קיבל את תואר הנסיך מו"לס כבר בהיותו בן , 10 אולם רק בהגיעו לגיל 21 התקיים הסקס הרשמי . 1 r 0 D 0 n ) VJ ה 0 ק 0 הקודם שנ / הוסמך נסיך ו"לס התרחש 58 שנים קורם לכן , בשנת , 1911 וכמקובל שוחזר סקס זה במלואו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר