עמוד:21

כשבוחנים את הדפוס הזה אפשר ללמוד ממנו על כמה ערכים ומסרים תרבותיים מעניינים : יש טוב מוחלט ורע מוחלט ואין גוני ביניים ; העובדה שסצינת הקרב מעוצבת ללא דמויות פעילות נוספות ותצלומי התקריב של פני שני הגיבורים ושל פרטים שונים הקשורים להם מגבירים את התחושה שיש כאן מעמד מאוד מרוכז ומבודד בין שני אנשים , והדרך לפתרון בעיות היא עימות ישיר וגלוי , שבו הגיבורים אינם מסתתרים ואינם מסתירים את אשר על ליבם ; הגיבור החיובי הוא אדם סובלני בעיקרו , הוא אינו תוקפני , ולכן אינו שולף ראשון , אולם כשמגיעים לקרב המכריע הוא מנצח . הדפוס נעשה חלק מהשפה הקולנועית , ותסריטאי או במאי של מערבון מצייתים לחוקי השפה הוו ומספרים את הסיפור הייחודי שלהם בצמוד לדפוס זה . חריגה מהדפוס הקבוע מקבלת עוצמה רבה ומעוררת תמיהה ומחשבה . למשל , במערבון "נהר אדום" ( שביימו הווארד הוקס וארתור רוזון ב ( 1948- מסתיים הדו קרב ללא הכרעה , כיוון שאחד המתמודדים מסרב לשלוף את אקדחו . הציפייה שיצרו מערבונים רבים להכרעה בקרב ולניצחון ה"טוב" מדגישה את ההימנעות מהשליפה ומעניקה לה עוצמה רבה , יש בה אמירה מסוימת . גח 1 רה * 1 דכוס ההקדשה כאמור , גם להקדשות במקרא יש דפוס חוזר . חזרה על המאפיינים של הדפוס יכולה לשקף ערכים ומסרים מרכזיים בעולם המקראי : התרחקות משררה : הסירוב של האדם לשמש כשליח ברבים ממעמדי ההקדשה מציג את המנהיג או הנביא כמי שאינו מעוניין בשררה וביוקרה העשויים ללוות את התפקיד . ענווה : משה מנמק את סירובו במילים האלה : " כי כבד - : פה v וכבד - : לשון I T אנכי T " ... ( שמות ד ( 10 , ירמיהו מעיד על עצמו : ... " נער אנכי " . T ( ירמיהו א ( 6 , וגדעון אומר : ... " הנה אלפי הדל במנשה ואנכי הצעיר בבית אבי " ... ( שופטים ו ( 15 , כל אלה מדגישים את צניעותם של השליחים ואת המעטתם בערך עצמם . האדם המוקדש נבדל מרגע ההקדשה משאר בנ » האדם : נתינת האות הייחודי על ידי האל מדגישה כי האדם שעבר את מעמד ההקדשה הוא אדם חדש , אדם אחר מזה שהיה קודם לכן . • לאדם המוקדש אין כוחות פלאיים משלו , הוא שליח האל : במעמד ההקדשה מודגש כי לשליח יהיו כוחות יוצאי דופן להגשים את שליחותו , אולם כוחות אלה הם דבר חדש שהאל מעניק לו במעמד זה . ממעמד ההקדשה כולו עולה מסר מורכב בנוגע למנהיג ולנביא : מדובר באדם מיוחד ושונה משאר בני האדם , אבל גם מודגשת התלות של תכונות אלה באל השולח את המנהיג . גם בדפוס המקראי ( בדומה לדפוס הקולנועי ) יש לעתים חריגות מהדפוס , והן מקבלות עוצמה רבה על רקע המקורות האחרים ומבליטות את הייחוד של כל נביא . עיינו בסיפור ההקדשה של ישעיהו ( ישעיהו ו ( 13-1 , וציינו מה הן החרעות מדפוס ההקדשה כפי שהוא מופיע בירמיהו ( א . ( 11-4 , ציינו מה מודגש יותר אצל ישעיהו , מה מודגש פחות ומה לא מופיע כלל . ציינו מה מופיע בהקדשת ישעיהו ואינו מופיע בהקדשת ירמיהו . הסבירו מה לדעתכם אפשר ללמוד מהרעות אלה על אישיותם של הנביאים השונים . סצינת מאבק בין שני הגיבורים הראשיים במערבון "נהר אדום . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר