עמוד:19

דנוס ההקדשה בספרי המקרא מצויים כמה תיאורים של הקדשה . כשמתבוננים בתיאורים אלה מגלים תופעה מעניינת - דווקא לתיאורים אלה , שבכל אחד מהם מתואר מאורע ייחודי וחד פעמי , דווקא להם יש דפוס חוזר , מבנה כמעט קבוע . נדגים את הדפוס הזה בעזרת מעמד ההקדשה של ירמיהו : . 1 האל ממנה את האדם לשליח " בטרם אצורף בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקןדשתיך נביא לגויים נתתיןל" ( א ( 5 , . 2 האדם מתנגד למינוי " ואמר אהה אדני ה' הנה לא ידעתי דבר כי נער אנכי " . ( א ( 6 , . 3 האל דוחה את ההתנגדות " ואמר ה' אלי - - אל - תאמר נער א נכי כי על - כל T אשר v : אשלחך ' -: T : v תלך ואת כל אשר אצוך תדבר " . ( א ( 7 , A האל מעודד את השליח " אל תירא מפניהם כי אתך אני להצלך נאם ה "' ( א ( 8 , . 5 האל מעניק אות לשליח המעיד על תפקידו החדש " וישלח ה' את יד 1 רגע על פי ויאמר ה' אלי הנה נתתי דברי בפיך " . ( א ( 9 , דפוס זה חוזר בשינוים קלים בסיפורי הקדשה שונים בספרי המקרא . ? עיינו במעמד המינוי של משה ( שמות ג -, 12-7 , ד ( 17-1 , ( במעמד המינוי של גדעון ( שופטים ו , . ( 25-11 ציינו איזה שלב מדפוס ההקדשה מופיע בכל פסוק ( בכל אחד מהמינויים . ( 111 / 3 M nit ו * ו &* וד f / mim הדנוסל מה אפשר ללמוד מהעובדה שיש דפוס החוזר בסיפורי ההקדשה השונים ? האם כל מעמדי ההקדשה התרחשו באותו האופן ? האם מדובר במעין שמירה על כללי טקס ? קרוב לוודאי שמדובר במוסכמה ספרותית שלפיה מעמד של הקדשה צריך לכלול מרכיבים מסוימים . גם אם מדובר במוסכמה ספרותית , אין להסיק מכאן שדפוס זה הוא תופעה טכנית בלבד . מדפוסים אנו יכולים ללמוד הרבה על אמונות , על השקפות ועל מאפיינים תרבותיים . כדי להדגים כיצד דפוס יכול לשקף דברים מעין אלה , אפשר להתבונן בדפוסים מתחומים אחרים . בקולנוע למשל יש הרבה דפוסים חוזרים . לעתים אנו מורגלים כל כך בדפוסים אלה , עד שכמעט איננו מבחינים בהם , אבל אס הם לא יופיעו בסרט מסוג מסוים נרגיש מרומים . נתבונן למשל במערבון . אחד הדפוסים השכיחים במערבון הוא דו קרב אקדחים במרכזה של עיירה מאובקת . הקרב מתחולל סמוך לסיומו של הסרט , והוא מהווה שיא של מאבק המתקיים לכל אורך הסרט בין שני הגיבורים המרכזיים ( ה"טוב" וה"רע . ( " הנגיעה של האל בפי הנביא היא שלב מרכזי בהפיכתו מאדם מהשורה לנביא . מגע ידו של האל באדם הוא מוסיב חשוב ביאירות אמנות העוסקות בהתגלות האל . בתמונה - האל מושיט את ידו אל נוח . פסיפס איטלקי מהמאה ה . 12-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר