עמוד:18

* 1 V ה \ ו ^ 1 ה הקגו / שי 11 M 1 \ n * / 11 v החד-נץ ^ יים ספר ירמיהו נפתח במעמד הקדשתו של ירמיהו לנביא . במעמד ההקדשה האדם המוקדש מובדל משאר בני האדם ומוטלת עליו שליחות מיוחדת , ייעוד שילווה אותו מכאן ואילך . מדובר במאורע חד פעמי , שאחריו האדם שוב אינו מי שהיה לפניו . יום אחד מתגלה האל לאדם המיועד ומבשר לו כי נכונו לו חיים אחרים . במקרא מופיעים כמה מעמדים של הקדשה . בחלק מהמקרים מדובר בהקדשת אדם לנביא , ובמקרים אחרים מדובר בהפיכת אדם למנהיג . לעתים השליחות או הייעוד החדש "תופסים" פתאום אדם "מהשורה ' במהלך חייו הרגיל . כך , למשל , מתאר הנביא עמוס את הפיכתו לנביא : " לא נביא - T אנכי T : ולא בן I V נביא ? T אנכי , כי בוקר אנכי ובולס שקמים , ויקןחני ה' מאחרי הצאן ויאמר אלי ה' לן הנבא אל עמי ישראל" ( עמוס ז ( 15-14 , לעתים סיפור ההקדשה מדגיש דווקא את העובדה שהאדם הוקדש לתפקידו עוד לפני לידתו . כך , למשל , מתבשרת אמו של שמשון על עתיד בנה שטרם נולד ; ... " נזיר אלהים יהיה הנער מן הבטן והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים " . T : •? ? : ? : T ? ( שופטים יג ( 5 , וכך גם ירמיהו מתואר כמי שהוקדש עוד לפני לידתו : ... " בטרם אצורה בבטן ידעתיה ובטרם תצא מרחם הקןךשתיןל " ... ( ירמיהו א ( 5 , ציון העובדה שהאדם הוקדש לתפקיד עוד לפני שנולד מדגיש את הקשר שבין האדם לתפקיד , את התאמתו של האדם לשליחות שהוטלה עליו . גם בכתבים שונים המספרים על מלכים במזרח הקדום מצוין שהם נבחרו לתפקידם עוד לפני לידתם . כמה ממלכי מצרים , אשור ובבל מעידים על עצמם שהאל בחר בהם בטרם נולדו . מעניינים במיוחד דבריו של אשורבניפל מלך אשור בן תקופת ירמיהו : " אנכי אשורבניפל ... אשר האל אשור והאל סין קראוהו למלוך מימים רחוקים , ומבטן אמו יצררהו לרעות את עמו " ... יום אחד בשנת 1749 הלך הפילוסוף ז י ן ז י ק רוסו ברגל מפאריס לעיר בשם . pi בעודו מהלך עיין בעיתון , ועינו צדה מודעה המכריזה על תחרות כתיבת מאמרים בנושא "האם להתחרשות הנזרע והאמנות הייתה השפעה מזככת על המוסר . " ? הרגע שבו ראה חסו את המודעה היה , כפי שהוא מעיד , הרגע החשוב בחייו . הכותרת של תחרות המאמרים הביאה אותו למעין התגלות . פתאום הוא הבין את העקרונות שהובילו את הגותו הפילוסופית בהמשך ימיו . מבחינתו של רוסו היה רגע זה מעין מעמר הקדשה , הקדשה לייעודו ההגותי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר