עמוד:17

" שומע אני אדוני . שומע ! בכל נפשי אקשיב לך , אדוני ! נפתחו בי מעינות דמי וכל נימי בשרי שלוחים אליך להשיגך . הנני פתוח , אני כלי יוצר נקלה לבשורתך , דבר אלי את דברך , צווה נא את מצוותך , לך אני בבשרי ובכל נפשי פנימה ... את אשר אהבתי אעזוב למענך , ומכל שמחות אתרחק . זר יהיה לי נועם אשה וכל בית-אדם ... אדוני פתוח אני לדבריך ולאותותיך איחלה אמו של ירמיהו מתעוררת מהרעש , עולה לגג ומנסה לשכנע את בנה לחזור למיטתו : ... " אוי לי אך תעמוד פה בלבוש קל על החומה הקרה ... בוא רד נערי .., ירמיהו : למה תעקבי אחרי למה תרדפיני ... ! האם : איך אבינך , ירמיהו ? שקעתי שם למטה בתרדמה ונדמה לי כי שיחת שניים אני שומעת מעל הגג ודברים ביניהם . ירמיהו ( ניגש אליה : ( שמעת ... גם את ... בשם האמת הנצחת ... שמעת אותו מדבר ... קול קריאתו באה באזניך ? ... האם : קול מי ... ? אין איש אתך פה .. ירמיהו ( אוחז בה : ( אמי ... השבעתיך , דברי ! דבריך אמי אשר הם לי או מות ... את קולו שמעת ... בהקיץ שמעת ... האם : קול איש שמעתי מעל הגג ואגשש במטתך למען אעירך . אך קר היה הסדין ומטתך ריקה . פחד באני ואקרא בשמך בני ... ירמיהו ( מתרופף : ( את קראת ... את קראת בשמי ... האם : שלוש פעמים קראתי לך ... אך מדוע ... ירמיהו : שלוש פעמים ! אמי האם זה ברור לפניך ... ? האם : שלוש פעמים קראתי לך ... ירמיהו ( בקול רצוץ : ( אבדון ולעג ! הוי דמיון כוזב בכל מבית ומחוץ ! אשה קראה לי ואני בזוועתי קול שמעתי " ... ( מתוך "ירמיהו , " מאת סטפן צויג , בתרגום אביגדור המאירי , עמי ( 11-9 ? מה הספק שליווה את ראשית נבואת ירמיהו על פי המחזה של סטפן צויג ? ? לספק זה אין ביטוי בנבואת ההקדשה של ירמיהו . מה אפשר ללמוד מעובדה זו על אופיו של ירמיהו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר