עמוד:16

דמיה ! על הגג פרק ההקדשה של ירמיהו הוא פרק הפתיחה לספר ואולי גם פרק הפתיחה לחייו של ירמיהו כנביא , פרק הכניסה של ירמיהו להיסטוריה . הפרק מספר לנו כיצד אדם מהשורה עובר מאורע בודד , ובעקבותיו הוא מוקדש ומובדל מאנשים אחרים ונהיה אדם אחר עם ייעוד ייחודי . תיאור מעמד ההקדשה קצר ותמציתי מאוד . אנו לא יודעים מה היה הרקע למעמד הזה . האם ביום בהיר אחד "ויהי דבר ה' אלי לאמ י ר ? " גם תיאור יחסו של ירמיהו למעמד הזה לא קצר ותמציתי מאוד . תגובתו המסויגת לחזון משתרעת על פני פסוק אחד ... " - הנה יך ^ תי דבר כי נער אנכי" ( א . ( 6 , על העובדה כי ירמיהו סירב לתפקיד , אבל באותו הזמן גם היה מעוניין בו , אנו למדים מפרקים אחרים . למשל , בפרק טו מעיד ירמיהו " ; נמצאו- ןברי ;[ ואכלם ויהי ךבך { לי לששון ולשמחת לבבי כי נקרא שמך עלי ( טו . ( 16 , תיאור מעמד ההקדשה הוא חלק מחזון נבואי ואינו מתיימר להיות סיפור ריאליסטי . זהו מעין שיר או פיוט , המתאר היבטים חלקיים מאוד . את הפערים שבתיאור מעמד ההקדשה - ההקשר שבו אירע המעמד הזה , מורכבות יחסו של ירמיהו למעמד והדרמתיות של המאורע - את כל אלה הותירו מחברי ספר ירמיהו לדמיונו של הקורא . הסופר היהודי-גרמני סטפן צויג כתב מחזה ושמו " ירמיהו , " ובו ניסה להרחיב את היריעה ולהציע השלמה לחלק מהפערים האלה . התמונה הראשונה של המחזה מתרחשת בבית אימו של ירמיהו . הנער ירמיהו מתעורר בלילה , יוצא ממיטתו ועולה לגג . שם הוא שומע קול הקורא בשמו שלוש פעמים . ירמיהו הצעיר עונה לקול בלהט : פסל אבן ש 7 ירמיהו מאת הפ 0 ל האיסלק 1 דונסלו . ( 1466-1386 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר