עמוד:15

] עיינו בפרק טו . 21-15 , א . מה מתוך נבואת ההקדשה מזכיר ירמיהו בפרק טו ? 16 , לשם מה לדעתכם הוא מזכיר פרט זה ? ב . מה מתוך נבואת ההקדשה מזכיר האל בפרק טו ? 21-20 , לשם מה הוא מזכיר פרט זה ? בפרק כ בספר ירמיהו משתקף חזון ההקדשה אולי יותר מאשר בכל נבואה אחרת . קראו את פרק כ 18-7 , וציינו בעזרת הטבלה את קוי הדמיון בין פסוקים אלה לבין חזון ההקדשה . היעזרו בדוגמה . | גם בפרק ל"א יש אזכור מפרק ההקדשה ( פרק א . ( לאיזה פסוק מנבואת ההקדשה מתאים פסוק 17 ( בפרק ל"א ?( מה המסר שעולה מאזכור זה של נבואת ההקדשה ? אמרנו כבר שפתיחות של ספרים הן מעין הסכם בין הכותב לקורא , הסכם שבו הכותב מציג בפני הקורא את העומד לפניו , את מה שיהיה בהמשך הספר . האם לדעתכם הפתיחה לספר ירמיהו אכן מהווה תמונה מייצגת של הספר כולו ? נמקו את תשובותיכם , והביאו שתי ראיות לביסוסן . על שאלה torn 1 r לענות אם אתם מצו"ם בסיום העיסוק בספר ירמיהו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר