עמוד:14

ציינו אילו תכונות של ירמיהו עולות ממעמד ההקדשה . יש הסבורים שמעמד זה שובץ בפתיחה דווקא משום שהוא יכול לעזור לירמיהו לשכנע את קהל המאזינים שלו להאמין לו . על פי דעה זו בסיפור ההקדשה יש מרכיבים שיכולים לעזור בשכנוע : התיאור מדגיש כי ירמיהו הוסמך לשאת את דבר האל , וכי ירמיהו לא תמיד מזדהה עם הנבואות , אלא משמש מתווך בין האל לבין העם . הביאו ראיות מהכתוב המראות כי התיאור מדגיש דברים אלה . האקדחים שיורים כמערכות הכאות אפשרות נוספת להסבר מקומו של מעמד ההקדשה היא הרמיזות שסיפור זה שולח אל עבר פרקי הספר השונים . הסופר והמחזאי אנטון צ'כוב אמר פעם כי אקדח המופיע במחזה במערכה הראשונה צריך לירות במערכה השלישית . כלומר , פרטים שנראים חסרי משמעות בהתחלת המחזה צריכים לקבל משמעות במערכות הבאות . אמירה זו של צ'כוב מתאימה גם לפתיחות של ספרים . הפתיחה כוללת לעתים מרכיבים שונים ( פרטי עלילה , דימויים וביטויים ) המקבלים את משמעותם רק בהמשך היצירה . גם מעמד ההקדשה של ירמיהו זרוע ברמזים מעין אלה . כדי שנוכל לזהות רמזים כאלה אנו צריכים לעיין בספר ירמיהו כולו , לשוב לאחר מכן לפרק הפתיחה ולנסות לאתר רמזים אלה . פתחנו את העיון שלנו בספר ירמיהו בנבואת ההקדשה שבפרק הפתיחה של הספר . ראינו שבפרק זה זרועים רמזים להתפתחויות ולמוטיבים שונים בספר ירמיהו . עתה , לאחר שהכרנו היבטים שונים של ירמיהו ושל שליחותו , אפשר לשוב ולעיין ברמזים אלה ולבחון אילו קטעים בחרו העורכים להדגיש באמצעים אלה . בפרק טו מופיע דיאלוג בין האל לירמיהו . ירמיהו מתלונן על הרדיפות שהוא חווה , והאל משיב לו . במהלך הדיאלוג ביניהם הם מזכירים פרטים המופיעים גם בפתיחה ( פרק א . ( אנו ממליצים לחזור לסעיף זה עם סיום העיסוק בספר ירמיהו . רוקן ירמיהו . ציור פלמי שצויר כנראה בין השנים . 1445-1442

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר