עמוד:12

f מראה השקד נושא עימו מסה " כי שקד אני על דברי לעשתו" ( א ( 12 , א . הסבירו את המסר במילים שלכם . כדי לפרש את המילה "שוקד" היעזרו בירמיה ה ; 6 , לא ; 27-28 , מד . 27 , ב . גם רש"י הציע פירוש משלו ; " השקד הזה הוא ממהר להוציא פרח קודם לכל האילנות , אף אני ממהר לעשות דברי " . הסבירו מדוע לדעת רש"י נבחר השקד להעברת המסר ? האל מבטיח שהוא "שוקד '' לעשות את דברו , אולם אנו לא יודעים מהו "דבר" זה . האם מדובר בנבואה המופיעה בטקסט שלפנינו ? בנבואה שאינה נזכרת במפורש ? או אולי במינויו של ירמיהו לנביאי המראה השני ברור פחות מקודמו , אולם למסר הנלווה אליו יש השלכות ברורות יותר . א . יש הטוענים כי מהעובדה שעל פענוח המראה השני ( פסוקים ( 14-13 ירמיהו לא זכה לתגובה "היטבת לראות , " אפשר ללמוד שמראה זה היה ברור יותר ממראה השקד ( פסוקים . ( 12-11 הסבירו מדוע . ב . כיצד המסר "מצפון תפתח הרעה" מתקשר למראה ? ] עיינו בפסוקים . 16-15 מהי "הרעה" הצפויה על פי פסוקים אלה ? כיצד היא קשורה ל"צפוך"ל במה מואשמים תושבי יהודה בפסוקים אלה ? את מראה הסיר משלימה תמונה של משפט כנגד יהודה . המלכים הבאים מצפון שותפים למשפט , ויש להם בו תפקיד מרכזי . אולי הם השופטים , אולי הם העדים , ואולי הם מבצעי פסק הדין . מי הן אותן ממלכות ? מה תפקידן ? יש הסבורים שפרטי נבואה זו עמומים מפני שהנבואה נאמרה בראשית דרכו של ירמיהו . בתקופה זו האויב היה עדיין אנונימי . במשך הזמן זהות האויב הלכה ולבשה צורה , והחזונות של ירמיהו הלכו והתבהרו לו , והוא יכול לומר דברים ברורים יותר . עיינו בירמיהו ו ; 23-22 , כה . 11-8 , א . איזו ממלכה צפונית תבוא עם משפחות צפון על פי פסוקים אלה ? ב . הסבירו כיצד פסוקים אלה יכולים להסביר את תמונת המשפט שמציג ירמיהו בנבואת המראות ואת תפקיד ממלכות צפון במשפט זה . פחד הפרק התחיל כפרק אישי שבמרכזו ירמיהו ועבר לעסוק בעניינים לאומיים , כמו חטאי יהודה והפורענות הצפויה . / פסוקים 19-17 חוזרים לעסוק בירמיהו עצמו . א . מהו משחק המילים שבפסוק , 17 ומה האיום שבוי ב . מה ההבטחה שירמיהו מקבל בפסוקים ? 19-18 הפסוקים העוסקים בירמיהו ( פסוקים ( 19-17 אינם מנותקים מהפסוקים העוסקים בגורל יהודה ( פסוקים . ( 16-13 גורלו ועתידו של ירמיהו קשורים באופן הדוק לגורל יהודה . עננת החורבן המרחפת מעל יהודה מבשרת גם תקופה קשה לירמיהו , תקופה של רדיפות ומחלוקות . סיר נפוח סיר רותח המעלה הבל / עש . / נפוח - האש שמתחת לסיר מנופחת ע " הרוח או ע " מפוח . פירוש אחר : הכוונה היא לסירה קוצנית - שיח קוצני , הנערם לערימות המתייבשות בקיץ ומשמשות להסקה בחורף . נפוח - הכוונה לרוחות הסתיו הנופחות בעריסות ומעיפות אותן . קוצנית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר