עמוד:11

1 עיינו בפסוקים . 10-4 א . כיצד ירמיהו מנמק את סירובו למלא את התפקיד ! ב . מה משיב האל על נימוקו של ירמיהוי ג . האם לדעתכם דברי האל מספקים תשובה לטענתו של ירמיהו ? נמקו . ד . בפסוק 8 האל מגיב על טענה שירמיהו לא העלה על פי המסופר בפסוקים . 10-4 שערו על פי התגובה מה טען ירמיהו . דברי האל נחתמים במעשה מסתורי "-. וישלח ה' את ידו ויגע על פי ויאמר ה' אלי הנה נתתי ך בךי בפי " . ;[ ( א ( 9 , מה פשרו של מעשה זה ? האם יש לקרוא את התיאור הזה כפשוטו ? האם זו נגיעה ממשית ? האם הנגיעה באמת שינתה משהו , או שמא מדובר במעשה סמלי ? הכתוב משאיר את הדברים מעורפלים . | א . הסבירו את הקשר בין הנגיעה לבין טענת ירמיהו בפסוק . 6 ב . גם אם ציור המעשה נותר מעורפל , נראה שאפשר ללמוד על מטרתו על סמך השוואה למעמדות דומים שתיארו נביאים אחרים . עיינו בישעיה ו 8-1 , וביחזקאל ג . 4-1 , על סמך פסוקים אלה הסבירו מה עשויה להיות מטרת הנגיעה בירמיהו א . 9 , המעמד אפוף המסתורין ומעורר היראה נחתם בכתב מינוי קצה " ךאה הפלןךתי ;[ היום הזה על הגוים ועל הממלכות לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס לבנות ולנטוע " . ( א ( 10 , מה אפשר להבין מכתב מינוי זה על אופי הנבואה שיישא ירמיהו בעתיד ? למי הוא ינבא ? איזה סוג של נבואה - זעם ? נחמה ? נכואת המראות - ה"חידוף האלוהי ( פסוקים ( 16-11 עורכי הספר בחרו להציב את נבואת המראות מיד לאחר מעמד ההקדשה . יש הסבורים כי בחירה זו מציגה את נבואת המראות כניסיון להרגיע את ירמיהו שנבהל מכתב המינוי שלו . נבואת המראות כוללת שני מראות , שתי תמונות שירמיהו רואה . התמונה הראשונה היא "מקל שקד" ( פסוק . ( 11 ירמיהו מזהה אותו וזוכה לציון לשבח - "היטבת לךאות" ( א . ( 12 , כולנו מכירים את השיר המושר בט"ו בשבט - "השקדיה פורחת ושמש פז זורחת , ' ... כולנו מזהים את הפריחה הלבנה או הוורודה של השקדיה . בתקופה זו של השנה כל אחד ייטיב לראות מקל שקד . נראה , שגם אנחנו יכולנו לזהות שלפנינו ענף שקד . | מדוע הפעולה הפשוטה לכאורה של זיהוי מקל השקד זוכה לשבח של האל ? א . רד"ק מסביר : "כי ראה המקל בלא עלים ובלא פרחים ... והכיר בו שהוא מעטה שקדי' הסבירו כיצד רד"ק מתמודד עם שאלה זו . ב . יש הסבורים כי ל"חידון" שבפסוקים אלה תפקיד פסיכולוגי - מטרתו להרגיע את ירמיהו ולענות על טענתו שבפסוק . 6 הסבירו כיצד תגובת האל "היטבת לראות" יכולה למלא מטרה זו . » ף שקו פורח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר