עמוד:9

ה'גגת הדמות הראשית כפתיחה ( פסוקים ( 3-1 רבים מספרי הנבואה נפתחים ב"כתובת , " הכוללת פרטי מידע על הנביא . אפשר ללמוד רבות מהפרטים שהכותב או העורך בחר להכליל בכתובת ומהפרטים שהוא בחר להתעלם מהם . מיד בפתיחה מוצג ירמיהו ... " מן הכהנים אשר בענתות " ... ( פסוק . ( 1 יש הסבורים שמשפט קצר זה רומז לפרשייה מהעבר , שמשפחת ירמיהו הייתה שמחה לשכוח . על פי סברה זו יש לקשור את ירמיהו למשפחת כוהנים עתיקה ששימשה בתקופה קדומה בתפקיד מרכזי , הודחה מתפקידה וגורשה אל ענתות . באילו נסיבות גורשה משפחה זול אבי המשפחה המדוברת היה עלי הכוהן . הוא עמד בראש המשכן בשילה , וכשזקן ירשו את תפקידו בניו המושחתים חפני ופנחס ( שמואל א ב . ( 17-12 , 1 עיינו בשמואל א ב . 36-27 , א . במה מאשים איש האלוהים את בני עלי על פי פסוק , 29 ומה הם העונשים המובטחים לבית עלי בפסוקים ? 36-35 ב . הסבירו כיצד המתואר במלכים א ב 27-26 , הוא מימוש של הבטחות אלה . אם כן , בענתות ישבה משפחת כהונה שבניה שימשו בתפקיד בכיר בשילה ובירושלים . כוהנים אלה הודחו מתפקידם , ונשללה מהם האפשרות לעמוד בראש הפולחן וליהנות מן המתנות המגיעות לכוהן . מחבר הכתובת של הספר בחר לציין שירמיהו הוא מן הכוהנים אשר בענתות . יש הסבורים כי בציון עובדה זו יש יותר מאשר ציון עובדה ביוגרפית . האם יש כאן אמירה מסוימת של הכותב לגבי ירמיהו ? יש הסבורים שעובדה זו צוינה משום שעל פי המסופר בהמשך הספר אנשי ענתות רודפים את ירמיהו ( עיינו ביחידה "אדם ושליח . ( " אחרים סבורים שמוצאו הענתותי של ירמיהו צוין בגלל פרשת הגירוש של בית עלי , פרשה שהייתה יכולה להשפיע על דעותיו של ירמיהו . א . עיינו בירמיהו ז ; 4-3 , כ ; 2-1 , כו . 8-7 , מה אפשר ללמוד מפסוקים אלה על יחסיו של ירמיהו עם הממסד הכוהני ועל דעתו על הפולחן כפי שהוא מתקיים בירושלים ? ב . האם לדעתכם העובדה שירמיהו הוא בן ענתות יכולה להשפיע על עמדותיו כלפי המקדש והכהונה ? הסבירו . ג . האם לדעתכם עובדה זו יכולה להשפיע על יחסו של העם לנבואות על המקדש שמשמיע נביא בן ענתות ? הסבירו . אביתר הכוהן כוהן שליווה את דוד המלך בבורחו מפני שאול . במלחמת הירושה בין בני ! של דוד - אדניהו ושלמה - נטה אביתר הכוה ] אחרי אדניהו , שלמה , שזכה להיות מלך אחרי דוד , הדיחו מן הכהונה ( מל"א א ; 7 . ב , . ( 27-26 הנער שמואל מובא לבית עלי ( שמואל א א . ( 24 , ציור מאת גרהארדס ואן דר אקהאוס . ( 1674-1621 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר