עמוד:2

הספר פותח במסגרת צוות מקרא ביחידה להוראה מותאמת במטח . ניהול היחידה להוראה מותאמת ; ד"ר רלי בריקנר ניהול המחלקה לפיתוח חומרי למידה : נעמי לימור ראש צוות מקרא : הרצליה ברון ניהול הפרוייקט : זהר הרקוב ריכוז הכתיבה : אבי ורשבסקי כתיבה : זהר הרקוב , אבי ורשבסקי , רוני מגידוב עריכה : חיה יצחקי , נורית ויס ייעוץ מדעי : פרופ' יאיר זקוביץ ועדה מלווה : הרצליה ברון ( יו"ר , ( תמר שילה ( מפמ"ר , ( אשר גניס , חדוה דנון , דרורה הלוי ייעוץ באוריינות חזותית . רחל שליטא ייעוץ בארכיאולוגיה : גליה דורון עיצוב וביצוע גרפי : אסתר עזריה ייעוץ גרפי : יעל רימון איורים . גרישה בלוגר תחקיר תמונות : רחל לאופר טיפול בזכויות יוצרים . נועה נתנאל הפקה : בלהה שמיר הבאה לדפוס : גדי נחמיאס תודות לרחל ברקוביץ , לגליה דורון , לחדוה דנון , לדבורה גרודה , לאורה חברוני , לקרן מונסליזה , לרוני מירון , לברכה מנצור , ולתמר קידר על הסיוע בשלבים השונים של פיתוח הספר ושל הפקתו . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר - כל חלק שהוא מספר זה , אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . © הזכויות על החומרים שנלקחו ממקורות חיצוניים שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות - בסוף הספר . © תשס"א , נ . 200 כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית , קריית משה רואו , קלאוזנר , 16 רמת אביב , ת"א 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר