עמוד:147

תמונות רישוס התמונות נעשה על-פי סדר הופעתן בספר . תמונות העטיפה : קטע מתוך פסיפס , בית הכנסת כבית אלפא , המאה ה 6 - לספירה - צילום , זאב רדובן לוח שנה מוסלמי מעגלי , קוזויני , כתב יד , המאה ה- Instituteof Oriental Studies , St . Petersburg , Russia , Giraudon / The Bridgeman Art Library - ( Ms . E-7 fo ! . 47 a ) 14 שעון כנסיה stock . xchng / Davide Guglielmo - תמונת רקע בדפי הספר : stock . xchng / Daniel Mohorovic עמי - 9 יעקב קשמאכר Israelimages . com / עמ' AP Photo / David J . Philli -11 p AP Photo / Rafiq Maqbool - \ 1 'W עמ' -13שרון חסון עמ' 14 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : יעקב סער עמי 16 סידור ירושלים השלם נוסח ספרד בית דפוס והוצאת ספרים "אשכול" ירושלים , 1950 , , , , עמ' 17 אוסף מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום © מוזיאון ישראל / דוד חריס עמ' 18 מתוך : סידור מהר"ל מפראג , לחול ולשבת , בהוצאת © יהודה פולישוק , ירושלים עמ' AP Photo / Santiago Lyon 22 עמ' 25 סמי אבניסן / Israelimages . com עמ' Yah . Ms . Arab . 909 - 26 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים עמי 28 ישראל טלבי lsraelimages . com / עמ' 29 עליון AP Photo / Natacha Pisarenko - עמ' 29 תחתון - לב בורודולין Israelimages . com / עמ' 33 אוסף מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום © מוזיאון ישראל / יורם להמן עמי 36 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : משה מילנר עמ' AP Photo / Christopher Rolinson - 38 עמ' - 40 יואב לף עמ' 42 ישראל טלבי Israelimages . com / עמ' 43 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום : משה מילנר עמ' - 44 מתוך : מבני דת בתי כנסת ומקוואות , ה"מינהלת ' להקמת מבני-דת בירושלים , תשנ"ד , 1993 עמ' - 45 דבורה אמיר עמ' - 46 יואב לף עמ' - 50 , 49 , 47 דבורה אמיר עמ' - 62 רפי Israelimages . com ^ -un עמ' AP Photo / Ruth Fremson - 67 עמ' AP Photo / Nasser Shiyoukhi - 69 עמ ' - 73 , 71 איתמר גרינברג עמ' 74 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום . משה מילנר עמ' - 79 ? dv Private Collection , Archives Charmet / The Bridgeman Art Library - 77 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום יעקב סער עמי The British Library , London , Add 14761 / The Bridgeman Art Library 80 עמי - 86 , 85 , 81 לשכת העיתונות הממשלתית , מחלקת הצילומים , ירושלים . צילום ;? משה מילנר עמ' AP Photo / Amel Emric 93 'DV AP Photo / Oded Balilry - 89 עמ' - 96 ישראל טלבי lsraelimages . com / עמ' 97 אוסף מוזיאון ישראל , ירושלים . צילום © מוזיאון ישראל / פטר לני עמ' 101 ויז'ואל Attar Maher / Corbis Sygma / עמ' -103דבורה אמיר עמ' 105 ימין AP Photo / K . M . Chaudary - עמ' 105 שמאל AP Photo / Muchtar Zakaria - עמ' -107דבורה אמיר עמ' 111 ויז'ואל / Jonathan Blair / Corbis עמי 114 בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי , ירושלים עמ' 116 ישראל טלבי Israelimages . com / עמ' 120 ויז'ואל epa / Corbis / עמי 122 ויז'ואל Stephanie Sinclair / Corbis / עמ' AP Photo / Muhammed Muheisen 123 עמ' 128 ישראל טלבי Israelimages . com / עמ' -132דבורה אמיר עמ' 134 צור פלאי lsraelimages . com / השתדלגו לאתר ולציין את בל געלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה , אגו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנו במהדורה הבאה . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake lease p contact the publisher for correction in future editions .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר