עמוד:146

מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתרגומים , בקטעים ובתמונות . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their material in this . book תרגומים וקטעים כל הציטוטים מן הקוראן לקוחים מתוך ; הקוראן , . 2005 תרגם מערבית והוסיף הערות , נספחים ומפתח : אורי תבין 0 . כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת תל-אביב , ההוצאה לאור ולמפה הוצאה לאור , תל-אביב . כל הציטוטים מן הברית החדשה לקוחים מתוך : ספרי הברית החדשה . תרגום חדש , © . 1979 כל הזכויות שמורות לחברות המאוחדות לכתבי הקודש . באדיבות החברה לכתבי הקודש בישראל , ת " , ירושלים . 91000 עמ' ; 18 מתורגם מתוך הספר . States of America . © 1992 by Ellen M . Umansky and Dianne Ashton . All rights reserved . Printed in the United page 55 . Edited and with introductions by Ellen M . Umansky and Dianne Ashton . Beacon Press books , Four Centuriesof Jewish Women's Spirituality - A Sourcebook . ? עמ' : 22-21 אריאל רובינסקי " , עכשיו , כיהודי חרדי , אני באמת מרגיש נזיר , " עיתון כל העיר , . 4 . 02 . 2005 © כל הזכויות שמורות לעיתון כל העיר , ירושלים . עמ' ! 28 עליזה לביא , תפילת נשים - פסיפס נשי של תפילות וסיפורים , , 2005 עמ' © . 24 כל הזכויות שמורות למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד , תל-אביב . עמ' : 34 תרצה אתר " , שבת בבוקר © . ' 1 כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם . עמ' : 64 שמואל יוסף עגנון , ימים נוראים , 1979 , עמ' קמט , עז . © כל הזכויות שמורות להוצאת שוקן , ירושלים ותל-אביב . עמ' : 73-72 הלל כהן , "ירושלים של רמדאן , " מסע אחר , גיליון מס ' , 78 מארס © . 1998 כל הזכויות שמורות למחבר ולמסע אחר . עמ' : 75 עופר לבנה-כפרי , עיונים במעמדה של ירושלים באסלאם הקדום , , 2000 עמ' © . 37 כל הזכויות שמורות להוצאת יד יצחק בן-צבי , ירושלים . עמ' : 91 "ירושלים עיר ברוכה , " תרגום : פרופ' אמנון לינדר , האוניברסיטה העברית , ירושלים . © כל הזכויות שמורות למתרגם . עמ' : 108 שלום עליכם , "דרשה של 'בר-מצוה , '" בתוך \ א' רוזנצוויג , א' אשמן וב' אביבי ( עורכים , ( על סף הנעורים © . 1943 , כל הזכויות שמורות להוצאת יבנה , תל-אביב . עמ ' : 113 יצחק אבוהב , מנורת המאור , , 1961 עמ' © . 369 כל הזכויות שמורות להוצאת מוסד הרב קוק , ירושלים . עמ' : 130 זלדה מישקובסקי " , סר מר המוות , " מתוך' שירי זלדה , , 1985 עמ' , 65 הוצאת הקיבוץ המאוחד . © כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר