עמוד:145

מבוקר עד ערב , הן בימי חול והן בימי שבת ומועד : " דין השכמת הבוקר , " "דין לבישת בגדים , " "דיני נטילת ידיים , " "דיני סעודה" ועוד . חלקו השני , הקרוי "יורה דעה , " עוסק בדיני איסור והיתר בעניינים כמו שחיטה , מאכלות מותרים ואסורים ועוד . חלקו השלישי , הקרוי " אבן העזר" ( משמעות המונח "עזר " הוא אישה , בעקבות כינויה בסיפור בריאתה בספר בראשית "עזר כנגדו , ( " עוסק בענייני אישות : קידושין , כתובות , גיטין , ייבום וחליצה . חלקו הרביעי , הקרוי "חושן המשפט , " עוסק בנוהלי בתי הדין הדתיים . ה"שולחן ערוך" חובר בידי רב ספרדי , שפעל במסגרת המסורת ההלכתית הספרדית . לכן הוסיף לו הפוסק האשכנזי הרב מאיר איסרליש ( הרמ"א , ( רבה של קרקוב שבפולין , ספר השלמות , שנים מעטות לאחר פרסומו של ה " שולחן ערוך " כדפוס . ההשלמות והתיקונים , שהרמ"א כינה אותם ה"מפה" שעל ה"שולחן ערוך , " משקפים את השינויים בפסיקה ההלכתית בין יהדות ספרד והמזרח לבין יהדות אשכנז . השוני נבע מנטייתם של הפוסקים האשכנזים להחמיר בעניינים מסוימים . לדוגמה , הרמ " א אסר על השימוש באותם כלים לאכילת מאכלי חלב וכשר , ואילו רבי יוסף קארו התיר זאת , לאחר רחצה יסודית של הכלים . ( ה ) שילוש הקדוש - שלוש המהויות של האלוהות כתפיסה הנוצרית . האחת היא האל האב , השנייה היא הבן ישוע , והשלישית היא רוח הקודש . שישה יסודות האמונה - שישה יסודות הקיימים באסלאם , והם : האמונה באלוהים ; האמונה בקיומם של המלאכים ; האמונה בספרים - כלומר , בספרי הקודש שניתנו מאלוהים כהתגלות ; האמונה כשליחים - כלומר , בכך שהנביא מחמד זכה להתגלות , בנוסף לשורת הנביאים שקדמו v האמונה ביום הדין ; האמונה בגורל - כלומר , בכך שגורלו של האדם נגזר מראש . היסודות מופיעים בסורות שונות בקראן והם מוצגים במרוכז ברוךית . ' כל המכחיש יסודות אמונה אלה יוצא מכלל האסלאם . שליח ציבור ( ש"ץ ) - מנהיג תפילה הנבחר מתוך ציבור המתפללים . שליח הציבור צריך להיות גבר הבקי כנוסח התפילה ובעל קול ערב , שכן התפילה משובצת בניגונים ובפיוטים ( כלומר , בקטעים המושךים על פי מנגינות שהולחנו להם . ( שליח הציבור מכונה גם "חזן . " שמחת תורה - חג החל ביום שלאחר חג הסוכות , שבו מציינים את סיום הקריאה השנתית כתורה ואת תחילתה מחדש . טקס שמחת תורה כולל הקפות שעורכים עם ספרי תורה בליווי שירה וריקוד מסביב לבימת בית הכנסת בערב החג ובבוקרו . שריעה - המשמעות המילולית של המילה היא זרם המים או הנחל . השךיעה היא מכלול המצוות והחוקים המחייבים את המוסלמי . חוקים אלו מקיפים את כל תחומי החיים . על פי התפיסה הדתית , מקור החוק האסלאמי הוא אלוהי - הוא נמסר לבני אדם בהתגלות , ועל חכמי ההלכה לפרשו ולפרטו . פוסק ההלכה שאפעי קבע כי לשךיעה ארבעה מקורות : הלןראן , החדית , ' האג י מאע ( כלומר , הסכמת חכמי הלכה בדור מסוים בנוגע לאותו עניין נתון , ( והקיאס - ההיקש מפסיקה בסוגיות דומות . תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי ( קרוי גם "גמרא - (" שני חיבורים המכילים דיונים של חכמים הקרויים " אמוראים " על החוקים שבמשנה . הדיונים נערכו הן בבתי מדרש בארץ ישראל והן בתפוצה היהודית הגדולה שבבבל . התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי מחולקים לסדרים ולמסכתות , במקביל לחלוקת המשנה . רובו של התלמוד הוא הלכה , אולם מצויים בו גם דברי אנדה - קטעי הגות , דיונים היסטוריים ומדעיים , סיפורי מעשיות , חידות ופתגמים . התלמודים נוצרו במאות ה5-3- לספירה . תנ '' ך - קובץ של 24 הספרים המקודשים בדת היהודית . שמו מורכב מ3- קובצי הספרים הנכללים בו - תורה , נביאים וכתובים . התורה מכילה חמישה ספרים ( או " חומשים : (" בראשית , שמות , ויקרא , במדבר ודברים . ספרי נביאים מכילים הן תיאור של תולדות עם ישראל מתקופת הכניסה לארץ ועד חורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל , והן אוספים של נבואות . ספרי הכתובים מכילים שירה דתית , הגות , מוסר , תיאורים היסטוריים ועוד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר