עמוד:141

הוכר על ידי השלטון העותימאני כארץ כמקום קדוש ליהודים . למרגלות הכותל נוהגים להתפלל ולערוך טקסים שונים . כעבה - מבנה המצוי כמכה . לכעבה צורת קובייה , ובקיר המזרחי החיצוני שלה קבועה אבן כהה , הקרויה "האבן השחורה . " האבן היא האתר הקדוש ביותר למוסלמים . לפני הופעת האסלאם הייתה הכץבה מקדש אלילי , ולאחר הופעתו הפכה למקדש מונותאיסטי . המסורת המוסלמית מספרת שהכץבה הייתה קיימת מאז ימי אדם הראשון , והאבן השחורה היא אבן מאבני גן העדן . הכעבה היא מוקד עלייה לרגל למוסלמים . העלייה לרגל לכץבה היא מצוות יסוד שעל כל אדם למלא לפחות פעם אחת בחייו , אם ביכולתו לעשות כן . כתבי הקודש - הספרים המקודשים בשלוש הדתות . על פי האמונה , יש לכתבי הקודש מקור אלוהי - אלה הם דברי האל או שנכתבו בהשראה אלוהית . כיהדות כתבי הקודש כוללים את 24 ספרי התנ " ך . בנצרות כוללים ספר הקודש את ה " ביבליה " - הברית הישנה והכרית החדשה . ובאסלאם נכללים כספרי הקודש הקךאן וספרות החךית . ' ( ה ) לוח האזרחי - לוח שנה המבוסס על מהלכה השנתי של השמש . הלוח נוצר באימפריה הרומית , בתקופה שבה עבודת האלילים הייתה שלטת והקהילות הנוצריות שנתהוו בה אימצו אותו . אחר כך הפך הלוח האזרחי ללוח השנה של מדינות אירופה הנוצרית , שהשליטו אותו גם על הארצות שהן כבשו מאז המאה ה . 15- כיום מקובל לוח שנה זה ברוב מדינות העולם והוא משמש לצרכים מינהליים וכלכליים ולצרכים יום-יומיים שונים . לוי , לויים - בני שבט לוי , צאצאיו של לוי בן יעקב . על בני השבט הוטל לשמש בתפקידים שונים בבית המקדש . חלק מהם , צאצאי אהרון אחי משה , היו כוהנים , והשאר סייעו לכוהנים , פיקחו על המזבח , טיפלו בכלי בית המקדש ועסקו בשירת הקודש ובנגינה . ליל אלא ^ ךאא' ואלמץראג' - מילולית - ליל המסע אל ירושלים והעלייה לשמים . נס שנעשה לנביא מחמד ב27- בחודש ךג ' ב ( החודש השביעי בשנה המוסלמית . ( הנביא הוסע ממכה עירו לירושלים על גבי סוס מכונף , שנקרא " אלבךאק . " הסוס נקשר לקיר ששרד מחומה קדומה ( הכותל המערבי , על פי המסורת היהודית . ( מירושלים עלה הנביא מחמד אל הרקיעים שבשמים , ובהם פגש נביאים שונים שקדמו לו , ביניהם משה , ונצטווה להורות למוסלמים להתפלל מדי יום חמש פעמים . מאךץ - אדם שתפקידו לקרוא למוסלמים לתפילה . המאךץ עומד על צריח המסגד כדי שקריאתו תישמע למרחק רב , ובנוסף לקריאה לתפילה הוא משמיע פסוקי קראן . מדרש - פרשנות יצירתית לפסוקי המקרא , שאינה מסתפקת בביאור מילולי . המדרשים נחלקים לשני סוגים : מדרשי הלכה , המפרשים פסוקים העוסקים בחוקים ומצוות ; מדרשי אגדה , המפרשים פסוקים העוסקים בסיפורי המקרא , בנבואות , במזמורים וכדומה . מדרשי האגדה נכתבו בעברית ובארמית , והם מפוזרים כתוך המשנה והתלמוד וגם מקובצים כספרים המפרשים את חמשת חומשי תורה ואת המגילות . מונותאיזם - אמונה באל אחד ( מונו אחד , תיאוס אל , ( לעומת פוליתאיזם - אמונה באלים רכים . היהדות , הנצרות והאסלאם מוגדרות כדתות מונותאיסטיות , ומאמיניהן עובדים אל אמת אחד ויחיד . אל זה ברא את כל החי והדומם שעל פני האדמה בכוחותיו העצומים , קבע את חוקי הטבע , והוא מנהיג את העולם על פי רצונו . בהתגלויותיו הטיל האל על בני האדם לקיים מערכת של מצוות , המצויה בספרי הקודש . האל גומל לבני האדם על מעשיהם - נותן שכר למאמינים ולמקיימים את המצוות , ומעניש את הכופרים ואת המפרים את המצוות . על פי המונותאיזם , משמעות חיי האדם היא עשיית רצון האל - רק בו ראוי להאמין , רק לו ראוי להתפלל , ורק אותו ראוי לעבוד . מנףן - קבוצה המונה 10 גברים יהודים לפחות , מגיל בר-מצווה ומעלה , שהתכנסותם יחד הכרחית לקיום תפילה בציבור . הזרמים הקונסרבטיבי והרפורמי כוללים במניין גם נשים . מפוני - פוסק ההלכה באסלאם . כדי לשמש מ ? תי , אדם חייב להיות מוסלמי ובקי בהלכה . פסק ההלכה הניתן על ידי המפתי קרוי : פתוא . הפתוא ניתנת בדרך כלל כתשובה לשאלה של אחד המאמינים או לשאלת השליט . הפתוות עוסקות באופן קיום המצוות , בענייני ירושה , בדיני משפחה ועוד . מ ^ נה - אוסף החוקים היהודי המפורט . המשנה מחולקת לשישה נושאים עיקריים , הקרויים "סדרים , " וכל סדר מחולק לנושאי משנה - מסכתות ( ביחיד - מסכת . ( החוקים המופיעים במשנה נוגעים לנושאים שונים כמו חקלאות , תפילות וברכות , אופן חגיגת החגים , דיני אישות , אופני הקרבת קורבנות ועוד . מקור המשנה הוא בדיונים שנערכו בעל פה בין תלמידי החכמים הקרויים " תנאים , " ולכן היא קרויה גם "תורה שבעל פה . " תקציר של דיונים אלה נערך בשנת 200 לספירה . רוב תוכנה של המשנה הוא דברי הלכה , אך משובצים בה גם דברי אגדה , ומסכת "אבות " שבסדר "נזיקין" עוסקת רק בדברי אגדה - מוסר , מידות טובות והתנהגות ראויה . נביא , נבואה - כל אחת משלוש הדתות המונותאיסטיות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר