עמוד:138

גבריאל - מלאך הממלא תפקידים חשובים בשלוש הדתות . ביהדות - בתנ"ך מוזכר גבריאל כספר דניאל כמלאך שפתר לדניאל את חזון האיל וצפיר העזים . בספרות ההלכה היהודית הוא והמלאך מיכאל מופיעים יחד כמלאכים המספרים בשבחו של עם ישראל ומנסים לשכנע את האל להיטיב עם העם . חז " ל ייחסו למלאך גבריאל את הצלת אברהם מידי נמרוד , שרצה לשורפו באש . כמו כן נחשב גבריאל לאחד משלושת המלאכים שבישרו לאברהם על הולדת יצחק , ויש אמונה המייחסת לו את השמירה על בני האדם כשנתם . בנצרות מופיעה דמותו של המלאך גבריאל כשהוא מבשר לאימותיהם של יוחנן המטביל וישוע על הולדתם העתידית של בניהן . באסלאס נחשב גבריאל למלאך המקורב ביותר לאלוהים . גבריאל הוא המלאך אשר הביא את דבר ההתגלות לנביא מחמד במשך 32 שנים . בחךית' מסופר כי בהתגלויות הראשונות שמע הנביא את קולו בלבד , אך לא ראה אותו . לאחר מכן הופיע לפניו המלאך בדמות אדם . המלאך גבריאל ליווה את מחמד במסעו הלילי ממכה לירושלים ובעלייתו לשמים . בקראן מוזכר המלאך גבריאל הן בשמו המפורש והן בכינויים "הרוח הנאמנה , " או "רוח הקודש . " דרשת ההר - אחת מדרשותיו החשובות והמפורסמות של ישוע , המבטאת את עיקרי השקפתו . בדרשה , המופיעה בברית החדשה , מובטח לעניים , הסובלים בעולם הזה , שובע ואושר בעולם הבא . ישוע טוען בדרשת ההר כי גורלו של האדם בחייו עומד כיחס הפוך למנת חלקו העתידית בעולם הבא , וכי הסבל הוא מצבו הטבעי של הצדיק בעולם הזה . הלכה - שם כולל לכל החוקים , הדינים והמצוות . מקורה של המילה הלכה הוא כנראה במילה הליכה , שפירושה גם דרך חיים ומנהגים . ההלכה היהודית כוללת את כל החוקים והמצוות הנוגעים לאורח החיים היהודי . היא מבוססת על התורה שבכתב ועל התורה שבעל פה . על ההלכה האסלאמית ראו : שךיעה . התגלות - יצירת קשר בין האל או מלאכיו לבין האדם . מטרת ההתגלות היא להודיע לבני האדם את רצון האל . בשלוש הדתות מופיעים כמה סוגים של התגלות . ההתגלות עשויה ללבוש צורה של התרחשות בלתי רגילה בטבע , המתחוללת לנגד עיניו של אדם או של ציבור שלם . בהטילו על משה את השליחות להנהיג את עם ישראל , התגלה אליו אלוהים באמצעות נס : האל הופיע באש שבערה בשיח הסנה ולא כילתה אותו . במעמד הר סיני התגלה האל לכל בני ישראל באמצעות אש , עשן וקול שופר . אופן נוסף של התגלות הוא השמעת דבר האל לאדם . דבר האל עשוי להיאמר בקול - קולו של האל עצמו או קולו של מלאך . אל משה דיבר אלוהים עצמו , ואילו לנביא מחמד נמסרו דברי האל באמצעות המלאך גבריאל . עשרת הדיברות , שהתגלו למשה כשהם חקוקים על לוחות הברית , הם צורת התגלות נוספת , שנמסרה בכתב . שלוש הדתות מכירות בהתגלות של מלאכים הלובשים דמות אדם - הן בברית החדשה והן בלןךאן מסופר על התגלות של מלאך למרים אם ישוע , שבה בישר לה על הולדתו העתידית של בנה . הנצרות לבדה מכירה בסוג נוסף של התגלות - הופעת האל בדמות אדם בשר ודם , ושהייתו על פני האדמה במשך פרק זמן כלשהו . ( ה ) זרם האורתודוקסי ( ביהדות ) - ( אורתו ישר , דוקסיה = דרך . ( ביהדות מהווה האורתודוקסיה זרם דתי , שאורח חייו מבוסס על הציות להלכה ולפוסקיה , ואמונתו מבוססת על כמה עקרונות : האמונה במקורה האלוהי של התורה , האמונה בנצחיות ההלכה וההסתייגות מעריכת שינויים בה , האמונה בביאת המשיח , האמונה בתחיית המתים ועוד . קהילות יהודיות השייכות לזרם האורתודוקסי התארגנו במאה ה . 19- השינויים שחוללה האמנציפציה בחיי היהודים במאה ה19- הביאו לירידה בשמירת המצוות ולחדירת השקפות דתיות חדשות והשקפות חילוניות לציבור היהודי . הזרם האורתודוקסי פעל לבלימת השפעתן של השקפות אלה ולחיזוק שמירת המצוות והציות לרבנים . פעולותיו היו : הקמת מוסדות חינוך ובתי תפילה משלו , ולעתים הסתגרות בשכונות מסוימות בערים . האורתודוקסים רואים עצמם ממשיכי היהדות , כפי שעוצבה על ידי רוז"ל ( בעקבות חורבן בית המקדש , ( וכפי שהתקיימה במשך מאות שנים בקהילות שקיבלו אוטונומיה מהשלטון הנוצרי או המוסלמי . ההבדל בין הקהילות האורתודוקסיות לבין הקהילות היהודיות שהתקיימו לפני האמנציפציה הוא בכך שסמכות הרבנים הוענקה להם קודם לכן על ידי השליטים , ולכן היה הציות להם חובה ; לעומת זאת השייכות לקהילה האורתודוקסית , והציות לרבניה , מבוססים על רצונם החופשי של היהודים הבוחרים בכך . מאז המחצית השנייה של המאה ה , 20- האורתודוקסים מהווים מיעוט בעם היהודי . בקרב האורתודוקסיה קיימים חילוקי דעות בנושאים חשובים : יש ביניהם המחייבים את ההשתלבות בעולם המודרני , ולכן לומדים מדעים מדויקים , מדעי הרוח ושפות ; ויש השוללים כל לימוד מלבד לימודי הקודש ( משנה ותלמוד . ( מקצתם תומכים ברעיון הציוני , שהביא להקמת מדינת ישראל , ואף רואים בו חלק מתהליך שבסופו יבוא המשיח ; אחרים שוללים את הרעיון הציוני וטוענים כי עם ישראל היה צריך להמשיך לשבת בגלות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר