עמוד:136

. 1 מדוע , לדעתכם , נוהגים גם אנשים הנמצאים בסכסוך עם בני משפחת הנפטר להשתתף בהלווייתו ? . 2 בפרק "לידה" קראתם שאביו של תינוק אומר באוזניו את נוסח הקריאה לתפילה , ובו נכללות שתי העדויות ; ובפרק זה קראתם שיש הנוהגים לבקש מן הגוסס לומר את שתי העדויות לפני מותו . מהי משמעות אמירת העדויות עם לידתו ועם מותו של אדם ? . 3 מהו תוכנו של סקס ה " תלקין ? " מהי מטרתו ? . 4 כיצד מעודדת דת האסלאם את מכרי הנפטר להשתתף בהלווייתו , לסייע ברחיצתו ולשאת את גופתו במהלך מסע ההלוויה ? . 5 באיל ! בקשות פונה האמאם אל האלוהים בתפילת האשכבה ? נסחו אותן במילים שלכם . . 6 כמה זמן נמשכת תקופת האבל על המת ? וכיצד מנסים קרוביהם וידידיהם של האבלים לסייע להם בתקופה זו ? . 7 מהי מטרת הקריאה בקראן בסיום ימי האבל ? . 8 מנהגים קדם-אסלאמ"ם , הקושרים את בני האדם החיים אל המת , קיימים עדיין בחברות מוסלמיות . תארו שניים מהם , והסבירו כיצד מתייחסת אליהם ההלכה המוסלמית . לסיכום ם ביהדות ובאסלאם ממהרים לקבור אדם ביום מותו , ואילו בנצרות הקבורה נערכת לאחר זמן רב יותר . מה הן הסיבות שנותנות הדתות לכך ? 0 היהדות והאסלאם אוסרות על חשיפת כל חלק מגופת המת , ואילו בנצרות חושפים את פני המת בשעות שבהן נפרדים ממנו . מה הן לדעתכם הסיבות לכך ? 0 כיצד מבטאות שלוש הדתות את התקווה לתחיית המתים בטקסים הנערכים למת ? ם מדוע , לדעתכם , רוחצים את המתים לפני קבורתם בשלוש הדתות ? 0 מהו הדמיון בין ימי האבלות שלאחר ההלוויה ביהדות ובאסלאם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר