עמוד:133

נותנים עבורן צדקה ומשתתפים בטקס ההודיה . בזרם הקתולי מצוין יום זה לרוב ביום השני של חודש נובמבר . בזרם האורתודוקסי מציינים אותו במועד הסמוך לחג השבועות הנוצרי ( הפנטקוסט ) או סמוך לפסחא . ג , כאסלאם - יזכך ימלא זמנכם הק ? וכ" השךיעה אינה מחייבת לערוך טקסים כלשהם לגוסס . ועם זאת , יש הנוהגים לקרוא באוזניו פסוקים מן הקראן או לבקש ממנו לומר את שתי העדויות : "אני מעיד שאין אל מלבד אללה , ואני מעיד כי מחמד הוא שליח אללה " ( מתוך : אלגיאמע אלצחיח מאת אלבחיאךי . ( בעבר היה נהוג להכריז על מות אדם ברמקול של המסגד המקומי ולהשמיע פסוקי קראן , כדי לקרוא למכריו לבוא ולהשתתף בהלוויה . חלק מהיישובים המוסלמיים בישראל פסקו ממנהג זה , המעורר חרדה בלב השומעים , ובמקום זאת הם נוהגים להודיע על ההלוויה באמצעים בני זמננו ( הטלפון , לדוגמה . ( קרובי המת משתדלים להודיע על ההלוויה לאנשים רבים , שכן מקובל שהלוויה גדולה מכבדת את הנפטר . לעתים משתתפים בהלוויה אפילו בניהן של משפחות הנמצאות בסכסוך עם המשפחה האבלה , והשתתפותם בה היא לעתים פתח לסיום הסכסוך . האלזלאם מחייב למהר ככל האפשר ולקבור את הנפטר . אם האדם נפטר בארץ מגוריו , קוברים אותו שם ; אם נפטר במהלך קיום מצוות החג , ' ייקבר במכה . . 1 מהו סקס "משיחת החולים ?" מה הן מטרותיו ? . 2 לשם מה ניתנת לעתים לגוסס פיסה מלחם הקודש ? . 3 מהו מקורו של טקס רחצת גופו של המת ? מה הן מטרות רחיצתו ? . 4 כוהן הדת מתאר ב"טקס ההפקדה " את קבורת גופו של המת : "עפר לעפר , אפר לאפר , אבק לאבק . " מדוע , לדעתכם , מתואר גוף האדם כמורכב מעפר , אפר ואבק ? . 5 במה מברך כוהן הדת את נשמת המת בתפילה הנישאת ב"טקס ההפקדה . 6 ?" כשמציבים את ארונו של המת בכנסייה , נוהגים לשים לציד ! את נר הפסחא . עיינו בתיאור חג הפסחא בשער "מעגל השנה , " וכתבו : מהו נר הפסחא ? מה הוא מסמל ? מדוע , לדעתכם , מוצב נר הפסחא בקירבת ארונו של המת ? . 7 עיינו-בתיאור הלידה בנצרות : מהו תפקידו של נר הפסחא בטקס ההטבלה ? מדוע , לדעתכם , מלווה נר הפסחא את האדם הן בלידתו והן במותו ? . 8 מתי נערכים הטקסים לזכר המת ? באילו תאריכים נערכים טקסים לזכר כל המתים בנצרות ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר